Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Η σημασία της εκπαίδευσης στο επιχειρείν

Σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές, οι νέοι εργαζόμενοι εστιάζουν σημαντικά στις συνθήκες εργασίας τους και επιδιώκουν μια ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Η εξέλιξή τους δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των μισθών τους, αλλά και στη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

 

Οι περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι αναζητούν ευκαιρίες για εκπαίδευση και εξέλιξη από τους εργοδότες τους και ζητούν διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγής. Είναι πιο διατεθειμένοι να αναλάβουν οριζόντιες ή κάθετες μετακινήσεις εντός της εταιρείας και αλλάζουν εργοδότη ευκολότερα, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε διεθνώς.

 

Πολλοί από αυτούς δεν έχουν προσαρμοστεί στη λογική της παγκόσμιας αγοράς, η χρήση εργαλείων και τεχνικών εκπαίδευσης είναι περιορισμένη και θεωρούν την εκπαίδευση μάλλον ως έξοδο παρά ως επένδυση.

 

Η εκπαίδευση δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά μια διαρκής ανάπτυξη που συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αλλαγή στάσεων και την προσαρμογή σε νέες συνθήκες. Τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία περιλαμβάνουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ευελιξία, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της κερδοφορίας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον