Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

CFO // Ο στρατηγικός σύμβουλος της επιχείρησης

Ο σύγχρονος CFO έχει αναλάβει έναν πολυσήμαντο ρόλο ως στρατηγικός σύμβουλος της επιχείρησης, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξής της. Για να εκτελέσει αποτελεσματικά αυτόν τον ρόλο, ο CFO χρειάζεται μια ικανή ομάδα στην οικονομική διεύθυνση, στηριζόμενη σε νέα εργαλεία και τεχνολογίες επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αυτά τα εργαλεία του επιτρέπουν να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις λειτουργίες της επιχείρησης και να αξιολογεί τις ανάγκες, ευκαιρίες και κινδύνους του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών.

 

Επιπλέον, ο CFO πρέπει να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για την ανάλυση δεδομένων και τη χάραξη νέων στρατηγικών για την επιχείρηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της αξιοποίησης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων για τη δημιουργία πληροφοριών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή απρόσκοπτων εμπειριών στους καταναλωτές. Μέσω της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τη δυνατότητα αντιμετώπισης νέων απαιτήσεων της αγοράς και της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Ο ρόλος του CFO επεκτείνεται πέρα από τις χρηματοοικονομικές αναφορές, καθώς εμπλέκεται ενεργά στη διαχείριση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Μέσω της ανάλυσης αυτών των πληροφοριών, ο CFO συνδράμει στη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων που ενισχύουν την εταιρική αξία και παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Τέλος, εστιάζεται στην ορθή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και στη δημιουργία κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω αυτής της εξέλιξης, ο CFO γίνεται ο κύριος εκφραστής του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού, συμβάλλοντας τόσο στην προστασία όσο και στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: