Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Αποκτήστε τα δικά σας φωτοβολταϊκά με επιδότηση από την EPIDOSIS!

Στην EPIDOSIS, αναγνωρίζουμε τη σημασία της χρήσης βιώσιμων πηγών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και συμβάλλουμε στην απορρόφηση ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση έργων φωτοβολταϊκών με σύστημα Net Metering.

// Τα οφέλη

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε συνδυασμό με το Net Metering είναι κρίσιμα για τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές ενέργειας. Με τη χρήση αυτών των συστημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν:

  • να μειώσουν το κόστος της ενέργειας τους αυξάνοντας τα έσοδά τους
  • να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος ενισχύοντας τις ESG δράσεις τους

// Προϋποθέσεις

  • Οι δανειολήπτες μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και κατ’ επάγγελμα Αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
  • Διάρκεια δανείου έως 7 χρόνια
  • Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες
  • Ποσό δανείου έως 1 εκατ. ευρώ
  • Χρηματοδότηση έως και 100% της επένδυσης με ανταγωνιστικούς όρους και ευνοϊκούς ρυθμούς επιτοκίου, εξασφαλίζοντας οικονομική αποδοτικότητα
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο 2,00% + Euribor 3μήνου + εισφορά Ν. 128/75
  • Το έργο πρέπει να πληροί τα κριτήρια της 100% κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδιες ανάγκες μέσω διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)

Μην αφήνετε τον ήλιο να περάσει άδιαφορος – επενδύστε στο μέλλον σας και εξοικονομήστε με ενέργεια από τον ήλιο. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας δάνειο και να ξεκινήσετε την πράσινη ενέργεια!

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική