Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

5 Λόγοι για να Ιδρύσετε / Επεκτείνετε την Επιχείρησή σας στo Εξωτερικό

1. Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική Φορολογική Νομοθεσία 

  • Ελλάδας 
  • Κύπρου 
  • Βουλγαρίας 

Συγκριτικά με το μέσο όρο της φορολόγησης εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευνοϊκός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα 22% στα κέρδη της εταιρείας και 5% στα μερίσματα των μετόχων

2. Χαμηλός Φορολογικός συντελεστής στην Κύπρο 

12,5% στα κέρδη της εταιρείας και 0% στα μερίσματα των μετόχων 

3. Ιδιαίτερα Χαμηλός Φορολογικός συντελεστής στην Βουλγαρία 10% στα κέρδη της εταιρείας και 5% στα μερίσματα των μετόχων 

4. Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (ΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Βουλγαρίας 

5. Διαχείριση Παγκόσμιου Εισοδήματος για Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού (ΦΚΕ)

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον