Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Η σημασία της φορολογίας σήμερα

Όταν τα εισοδήματα προέρχονται από διάφορες πηγές και φορολογούνται με ανισότητα, προκαλούνται παραμορφώσεις στην οικονομία.

Οι πόροι δεν κατευθύνονται στις πιο παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά σε εκείνες που δημιουργούνται τεχνητά ευκαιρίες. Στη χώρα μας, υπήρξε διακριτική μεταχείριση για δεκαετίες μεταξύ μισθωτών και ανεξάρτητων εργαζομένων. Αυτό συμβαίνει όχι λόγω ευνοϊκότερων φορολογικών όρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά επειδή είναι ευκολότερο να αποκρύπτεται η δραστηριότητά τους.

Η ανισότητα αυτή στη μεταχείριση από το κράτος οδηγεί σε υψηλότερη συμμετοχή της αυτοαπασχόλησης στην ελληνική οικονομία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η δομή επηρεάζει αρνητικά τα δημόσια οικονομικά και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και το εμπορικό ισοζύγιο.

 

Οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη φοροδιαφυγή επικεντρώνονται στην επιβολή ελάχιστης φορολογίας με αντικειμενικά κριτήρια εισοδήματος. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη πιθανές δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με τη δικαιοσύνη και τις παρενέργειες.

Καθώς η εφαρμογή του μέτρου προχωρά, είναι σημαντικό να αποφεύγονται κίνητρα για αποχώρηση από την αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζονται δίκαια και εξισορροπημένα οι διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών. Το πλέγμα απλών και συστηματικών κανόνων είναι αναγκαίο για να μειωθεί η φοροδιαφυγή συνολικά στην οικονομία και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη.

 

Στο σύνολο, πρέπει να υπάρξει συνεκτική προσέγγιση με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ωφελεί την οικονομία, μειώνοντας το γκρίζο μέρος και ενθαρρύνοντας την οργανωμένη, παραγωγική και διαφανή εργασία.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού