Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Υπηρεσίες Εμπιστευματοδόχων για Κυπριακές Εταιρείες

Μια Εταιρεία υποχρεούται νομικά να διαθέτει τουλάχιστον 1 μέτοχο, 1 διευθυντή, γραμματέα και εγγεγραμμένο γραφείο.

Αντίστοιχα, οι κυπριακές επιχειρήσεις θεωρούνται ως φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου υπό τον όρο ότι διοικούνται και ελέγχονται στην Κύπρο. Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φόρο στο παγκόσμιο εισόδημα τους το οποίο αποκτάται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επομένως, για να θεωρούνται ως φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου πρέπει:

1. Η πλειοψηφία των διευθυντών να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (φυσικά η νομικά πρόσωπα)

2. Το εγγεγραμμένο γραφείο που είναι η επίσημη διεύθυνση της εταιρίας να βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία

Εμπιστευματοδόχοι Μέτοχοι

Εάν οι δικαιούχοι ζητούν πλήρη ανωνυμία, τότε οι Εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων μπορούν να κρατούν τις μετοχές κάτω από συμφωνίες καταπιστεύματος, και έτσι τα ονόματα των πραγματικών μετόχων δεν χρειάζεται να γνωστοποιηθούν δημοσίως. Εάν οι δικαιούχοι δεν επιθυμούν ανωνυμία, τότε οι μετοχές μπορούν να είναι στο όνομα τους.

Εμπιστευματοδόχοι Διευθυντές

Η Epidosis μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων Διευθυντών. Η πλειοψηφία των Διευθυντών θα είναι Κύπριοι φορολογικοί κάτοικοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επομένως η εταιρεία σας θα θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος και θα σας προστατεύσει από τη διπλή φορολογία. Εγγυόμαστε ότι ο διορισμένος Διευθυντής θα ενεργήσει αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες σας και δεν έχει κανένα δικαίωμα να διαχειριστεί ή να συνάψει σύμβαση για την εταιρεία σας χωρίς την έγκριση σας.

Γραμματέας

Μπορούμε επίσης να ενεργούμε σαν Γραμματέας της εταιρείας σας. Ο κύριος ρόλος του γραμματέα είναι να διατηρεί τα καταστατικά μητρώα και τα αρχεία της εταιρείας σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Μπορούμε να σας παρέχουμε διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου. Αυτό το γραφείο θα διατηρεί το μητρώο σας, τα πρακτικά των συνέδριων, τη σφραγίδα, αντίγραφο των πιστοποιητικών της εταιρείες, όπως επίσης τους ελεγμένους λογαριασμούς της εταιρείας.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με την Epidosis και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού σχετικά με την ενδεχόμενη ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο και όλα τα φορολογικά πλεονεκτήματα που μπορείτε να αποκτήσετε.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον