Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Φορολογιστική Υποστήριξη το μυστικό της επιτυχίας των επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα στα FM

Στην εκπομπή «Επιχειρηματικότητα στα FM» από το Κανάλι 1 – 90,4 FM της Τετάρτης 1/11/2023 παρουσιάστηκε ο ρόλος της Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης σε μια επιχείρηση.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρές επιχειρήσεις, τις startups και όλους εκείνους που θέλουν να αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό όνειρο. Πολλοί πιστεύουν πως η φορολογία είναι ένα απλό εργαλείο για τη συλλογή εσόδων από το κράτος, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι το μυστικό κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, εξετάστηκε πώς η σωστή φορολογική στρατηγική και η ενημέρωση για τους συνεχώς μεταβαλλόμενους φορολογικούς κανόνες μπορεί να διασφαλίσει την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: