Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» επικαιροποιείται η διαδικασία αναφορικά με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Πιο συγκεκριμένα ορίζεται:

Άρθρο 12
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας – Τροποποίηση άρθρου 22Α του ν.
4172/2013
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), α) οι περ. α’, β’ και γ’ αντικαθίστανται, β) το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ τροποποιείται ως προς το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων σε εκθέσεις ελέγχου της περ. α’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. α) Για αιτούμενο ύψος δαπανών άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση ελέγχου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης», για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών. Η Έκθεση Διασφάλισης υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
β) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τον ν. 4449/2017, για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.»
2. Για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, που αφορούν στο φορολογικό έτος 2021, οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών γίνονται αποδεκτές από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας μέχρι την 30η.9.2022. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εν λόγω δαπανών εφαρμόζεται η περ. β’ της ως άνω παραγράφου.

Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης:

Άρθρο 12
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 προβλέπεται η υποχρεωτικότητα ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που τελούν εταιρείες, άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Με την ως άνω πρόβλεψη δίδεται η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας ελέγχου των σχετικών αιτημάτων, μέσω της ταχύτερης έκδοσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας των σχετικών βεβαιώσεων, προκειμένου αυτές να αποστέλλονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις και στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, εντός διαστήματος έξι (6) μηνών.
Επιπλέον, προβλέπεται η αύξηση του δειγματοληπτικού ελέγχου από ποσοστό 5% σε 15% επί του συνόλου των υποβληθέντων αιτημάτων εκάστης περιόδου ελέγχου, με την οποία διασφαλίζεται περαιτέρω η τήρηση από τις εταιρείες των προβλεπόμενων διαδικασιών και της ακρίβειας της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ότι για το φορολογικό έτος 2021, οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών γίνονται αποδεκτές από τη Γενική ΓραμματείαΈρευνας και Καινοτομίας μέχρι την 30η .9.2022, προκειμένου οι αλλαγές που επέρχονται με την παρ. 1 να τύχουν εφαρμογής και για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών που αφορούν στο φορολογικό έτος 2021.

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

H έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και με υπευθυνότητα να αναλάβει τον έλεγχο για λογαριασμό της επιχείρησης σας αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό