Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Το Εθνικό Μητρώο “Elevate Greece” και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Εθνικό Μητρώο “Elevate Greece”

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Εγγραφής Νεοφυών Επιχειρήσεων 

Το Εθνικό Μητρώο Εγγραφής Νεοφυών επιχειρήσεων Elevate Greece αποτελεί την επίσημη ψηφιακή πύλη για την διασύνδεση και την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η αποστολή του Elevate Greece είναι να λάβουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρωταγωνιστικό ρόλο και να αναδειχθούν μέσω βέλτιστων νομοθετικών και υποστηρικτικών μέτρων, αλλά και προνομίων από την Πολιτεία, τους Επίσημους Υποστηρικτές του Elevate Greece και τα μέσα δικτύωσης εντός της πλατφόρμας.

Ο κύριος στόχος του Μητρώου είναι να καταστήσει την Ελλάδα έναν από τους κορυφαίους προορισμούς σύστασης μιας νεοφυούς επιχείρησης και να τεθούν τα θεμέλια για να γίνει η Ελλάδα ένας παγκόσμιος κόμβος καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Μέσω της εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Elevate Greece μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από την Διεθνή προβολή του μέσω του μητρώου, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και δικτύωσης, την συνεχή και εύκολη σχετική ενημέρωση και την απολαβή κρατικών μέτρων υποστήριξης.

 

Τι σημαίνει «Νεοφυής επιχείρηση» και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως νεοφυής ή αλλιώς startup όταν σχεδιάζεται με δύο κύριους στόχους – τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης και την καινοτομία. Συνήθως οι startups αποτελούνται από 1-3 άτομα και αυτοχρηματοδοτούνται κατά την έναρξή τους. Όμως, το 66% των startups παγκοσμίως εξασφαλίζουν χρηματοδότηση μέσω επενδυτών, λαμβάνουν κρατική βοήθεια ή δάνειο. Σε γενικές γραμμές οι startups έχουν ιδιαίτερα μειωμένο κόστος υλοποίησης, το οποίο όμως σε συνδυασμό με το υψηλό ρίσκο και τον λεπτομερή σχεδιασμό που απαιτείται κατά τη σύσταση της επιχείρησης οδηγεί σε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις σε περίπτωση επιτυχίας. Μάλιστα, όπως δείχνει η μέχρι τώρα επαγγελματική πορεία αντίστοιχων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά κερδοφόρες μετά την πρώτη τους επέκταση, η οποία συνήθως γίνεται με λήψη χρηματοδότησης από τρίτους. Η τεχνολογία και οι καινοτόμες ιδέες είναι σχεδόν αναγκαία χαρακτηριστικά μιας νεοφυούς επιχείρησης και είναι αυτά που την καταστούν εξαιρετικά ανταγωνιστική έναντι άλλων επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Οι startup εταιρίες συμβάλλουν ιδιαίτερα στην Ελληνική οικονομία καθώς δημιουργούν θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό με κυρίαρχες ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών.  Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν τουλάχιστον 301 νεοφυείς επιχειρήσεις βάσει του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”, ενώ αναμένεται να εγγραφούν πολύ περισσότερες εταιρίες μέσα στο 2021, καθώς οι αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο αυξάνονται συνεχώς. Από το 2018 μέχρι σήμερα επενδύονται περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε ελληνικές startups, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε 2ο ή 3ο στάδιο ανάπτυξης. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο μια νεοφυής επιχείρηση πρέπει να είναι υπό συνεχή διερεύνηση νέων χρηματοδοτικών δράσεων και ιδιαίτερα αυτών που συνιστούν κρατικές επιδοτήσεις.

 

Ποια είναι τα οφέλη εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο

Κάθε επιχείρηση, η οποία εγγράφεται στο Μητρώο “Elevate Greece” απολαμβάνει οφέλη και πλεονεκτήματα, τα οποία στοχεύουν στην τόνωση και την αύξηση του συγκριτικού πλεονεκτήματός τους εντός της αγοράς. Οι Επίσημοι Υποστηρικτές του Μητρώου στέκονται δίπλα στις νεοφυείς επιχειρήσεις και  υποστηρίζουν τις δράσεις τους. Επιπλέον, τα μέλη του Μητρώου αποκτούν διεθνή προβολή μέσω της παρουσίασης των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν και  αυξάνουν τις ευκαιρίες δικτύωσης, δρώντας μέσα σε ένα καινούργιο και καινοτόμο οικοσύστημα, το οποίο προωθεί το συνεργατικό πνεύμα. Πέραν των παραπάνω,  η ένταξη σε ένα τέτοιο Εθνικό Μητρώο μπορεί πολύ πιο εύκολα να οδηγήσει στη χρηματοδότηση από Venture Capital Funds και Angel Investors. Τέλος, τα μέλη του Μητρώου μπορούν να επωφεληθούν από κρατικά μέτρα υποστήριξης και να αιτηθούν σε επιδοτούμενες δράσεις.

 

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Μητρώο

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη στο Εθνικό Μητρώο αφορούν τη νομική μορφή της επιχείρησης, την ημερομηνία έναρξής της, τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση και τον ετήσιο κύκλο εργασιών της. Παράλληλα, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί παραπάνω, η καινοτομία και οι προοπτικές ταχείας κλιμάκωσης είναι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση πληροί τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε κάποιο από τος κύκλους υποβολής, όπως για παράδειγμα μεταξύ 15/04 και 30/7. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από δύο ανεξάρτητους και έμπειρους αξιολογητές και ο αιτών έχει την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στην περίπτωση απόρριψης της αρχικής.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με