Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΤΕΠΙΧ ΙΙ & Ταμειο εγγυοδοσίας: Δάνεια 800 εκ. σε ΜΜΕ & 3 δισ. με την εγγύηση του Δημοσίου με ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζόμενους

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Πράσινο φως για δάνεια 800 εκατ. σε μικρομεσαίους

Στην επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ προχωρούν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και οι συνεργαζόμενες τράπεζες. Αλλάζει το ποσοστό συνεπένδυσης στο πρόγραμμα. Ποιοι θα λάβουν τα νέα δάνεια. Λιγότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Εντός των επόμενων 30 ημερών, αναμένεται να αρχίσει η εκταμίευση των δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση του 100% του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης αλλά λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος, τέθηκαν σε αναμονή.

Η προαναγγελθείσα αύξηση των κονδυλίων του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και τη διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) «επισημοποιήθηκε» από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της τελευταίας προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, για την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος και την αλλαγή του ποσοστού συνεπένδυσης, ώστε να διατεθούν επιπλέον 800 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη νέα πρόσκληση που καλούνται να υπογράψουν οι τράπεζες, προβλέπεται και η αλλαγή του ποσοστού συνεπένδυσης. Συγκεκριμένα, αλλάζει το ποσοστό του 40% που συνεισέφερε η ΕΑΤ και 60% οι τράπεζες και μετατρέπεται σε 5% (ΕΑΤ) και 95% (τράπεζες).

Η μεγάλη αυτή μετατροπή στο ποσοστό συνεπένδυσης οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι του δημοσίου (ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), οπότε, το κενό καλούνται να το καλύψουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, με τη νέα εισφορά κεφαλαίων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το συνολικό ύψος των δανείων κίνησης με επιδότηση κεφαλαίου κίνησης που θα χορηγηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ανέλθουν στα 2,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,003 δισ. ευρώ προέρχεται από την ΕΑΤ και το 1,297 δισ. ευρώ από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκρίθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Δεν θα υποβληθούν νέες αιτήσεις

Η επέκταση του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στην προηγούμενη φάση του προγράμματος, αλλά δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

Συνεπώς δεν θα λειτουργήσει εκ νέου το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για να δεχθεί νέες προτάσεις, αλλά οι τράπεζες θα υποβάλουν προς έγκριση στην ΕΑΤ τα ήδη υποβληθέντα στο ΠΣΚΕ αιτήματα των επιχειρήσεων.

Το ύψος των δανείων που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ και καθορίζεται:

Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 24 έως 60 μήνες, με περίοδο χάριτος 6 μηνών. Το δε επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της. Ωστόσο, το επιτόκιο της συμμετοχής των τραπεζών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται. Επίσης, το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό για τον χρόνο που αυτό θα επιδοτείται (2 πρώτα έτη).

Πηγή: euro2day.gr

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας: Δάνεια 3 δισ. με την εγγύηση του Δημοσίου σε επιχειρήσεις

Ρευστότητα 3 δισ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης θα δοθεί μέσω των τραπεζών και του Ταμείου Εγγυοδοσίας κατά τη β΄ φάση που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου. Σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναμένεται να δημοσιεύσει την πρόσκληση προς τις τράπεζες για τη συμμετοχή τους στη β΄ φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, προκειμένου το ταμείο να ενεργοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας που θα φτάσει τα 6 δισ. ευρώ, μέσω δύο γύρων χρηματοδοτήσεων έως τα τέλη του χρόνου. Στον νέο γύρο χρηματοδοτήσεων τη μερίδα του λέοντος των δανείων που θα δοθούν θα λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό και για επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει δάνειο μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή έχουν δανειοδοτηθεί στο πλαίσιο της α΄ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, συνεκτιμώντας τις ανάγκες για ρευστότητα, αλλά και τον στόχο για πλήρη απορρόφηση των χρημάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας έως τα τέλη του χρόνου. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική χρηματοδοτήσεων και, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου, «η ΕΑΤ κατέληξε στην άρση αυτού του περιορισμού σταθμίζοντας τις συνθήκες στην αγορά και ύστερα από απόφαση της επενδυτικής επιτροπής που έχει την ευθύνη για την έγκριση της δομής των προγραμμάτων».

Για την ενεργοποίηση της β΄ φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, το Δημόσιο έχει δώσει κρατική εγγύηση ύψους 1 δισ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση του Δημοσίου καλύπτει το 40% του δανείου προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες η κρατική εγγύηση περιορίζεται στο 35%. Τα χρήματα αυτά, μαζί με τη μόχλευση κεφαλαίων από τις τράπεζες, θα δώσουν στην αγορά ρευστότητα περίπου 3 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η κρατική εγγύηση του 1 δισ. ευρώ θα μοιραστεί ως εξής:

  • 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 2,1 δισ. ευρώ
  • 80 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 280 εκατ. ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 10 εργαζομένους, για τις οποίες θα διατεθούν μέσω ξεχωριστού προγράμματος 220 εκατ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την α΄ φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας οι μεγάλες επιχειρήσεις εξασφάλισαν περί τα 2 δισ. ευρώ από το αντίστοιχο ποσό των 3,5 δισ. ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ενώ στο 1,5 δισ. ευρώ είχε διαμορφωθεί η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πλέον η «ισορροπία» αυτή αντιστρέφεται, καθώς, από το «φρέσκο» χρήμα των 3 δισ. ευρώ, περίπου τα 2,5 δισ. ευρώ αναμένεται να μοιραστούν οι μικρομεσαίες, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις (μέσω του ειδικού προγράμματος), ενώ η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων θα περιοριστεί στα 280 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, κατά την α΄ φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας έχουν κάνει αίτηση για δανειοδότηση πάνω από 5.700 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 400 είναι μεγάλες, ενώ 5.300 είναι μικρότερες επιχειρήσεις. Από την κατανομή των δανείων προκύπτει ότι ο μέσος όρος των δανείων για τις μεγάλες επιχειρήσεις προσεγγίζει περίπου τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος όρος του δανείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ. Το ποσοστό εκταμίευσης δανείων διαμορφώνεται στο 80% για τις μικρομεσαίες και στο 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος.

Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα αντιστοιχεί:

  • Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.
  • Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

 

Πηγή: kathimerini.gr

Η παρούσα ανάρτηση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί μέρος εξειδικευμένης παροχής συμβουλών. H έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και με υπευθυνότητα να σας υποστηίξει στην υποβολή της αίτησης για την επιχείρησή σας  αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.

Συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με