Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Τα 3Α (Ασφάλιση Πιστώσεων – Cyber Security – Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης)

Aποτελούν τους βασικούς πυλώνες της λήψης αποφάσεων για την επιχείρηση σας σε ένα VUCA περιβάλλον.

Στον εκάστοτε επιχειρηματία μπορεί να μοιάζει στερεότυπη η διαπίστωση πως σήμερα αντιμετωπίζουμε ζητήματα πρωτοφανούς πολυπλοκότητας στην μέτα-Covid εποχή,  όμως ο κόσμος του επιχειρείν ήταν πολύπλοκος, ήδη, πριν την πανδημία και θα συνεχίσει να είναι.

Στην μετά-COVID εποχή επιβεβαιώσαμε ότι το να επιχειρείς σ’ ένα VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) περιβάλλον  αστάθειας, αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και ασάφειας είναι ένα διαρκές τεστ αντοχής αλλά και δημιουργικής σκέψης.

 

O επιχειρηματίας οφείλει να είναι ο «οδηγός» στην τροχιά του μετασχηματισμού της επιχείρησης, εστιάζοντας όχι μόνο στο «τώρα» αλλά και στο «αύριο», σε έναν κόσμο που το σύνολο σχεδόν των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ψηφιακά και αλλάζει.

 

Η EPIDOSIS μελετώντας όλους τους πιθανούς εξωτερικούς κινδύνους , Risk Assessment, σας αναλύει τους βασικούς πυλώνες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας, για την θωράκιση της εταιρείας σας.  

1Α – Ασφάλιση Πιστώσεων

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων;

Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να διασφαλίζουν τις ταμειακές τους ροές.

Σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής των πελατών σας, θα αποζημιωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρείχατε.

 

2Α – Cyber Security

Τι είναι η Κυβερνοασφάλεια ;

Η κυβερνοασφάλεια είναι η απόκριση στις κυβερνοαπειλές, αποτελεί ίσως μια από τις σημαντικότερες ασφάλειες που πρέπει ο επιχειρηματίας να λάβει υπόψιν του, την περίοδο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Επιπροσθέτως, η Διαχείριση Κινδύνων των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι μείζονος σημασίας, διότι ένα αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας, η χρήση τεχνολογίας που δεν έχει υλοποιηθεί σωστά, παρουσιάζει τρωτά σημεία, δεν συντηρείται και δεν παρακολουθείται επαρκώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εσόδων, απόδοσης και φήμης.  

 

3Α – Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Τι είναι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;

Υπάρχουν πολλών ειδών καλύψεις αστικής ευθύνης, όπως: η λειτουργία της επιχείρησης, η λειτουργία του χώρου, τα κατασκευαστικά έργα, οι εργοδότες, τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη , τα προϊόντα και οι περιβαλλοντικές  ζημιές.

 

Ανάλογα τις ανάγκες και το είδος δραστηριότητας της, η κάθε επιχείρηση μπορεί να μειώσει τον παράγοντα του κινδύνου-ρίσκου , μέσω της ασφάλισης αστικής ευθύνης.

 

Αν ενδιαφέρεστε για οιανδήποτε πληροφορία για την ανάλυση του Risk Assessment της επιχείρησης σας και να έχετε κορυφαία ποιότητα υποστήριξης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, το φιλικό και εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Όλη η ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται στη διάθεσή σας.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στηνΦόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική