Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Σύσταση Εταιρίας ΙΚΕ: 5 Πλεονεκτήματα

Σύσταση Εταιρίας ΙΚΕ

Στην EPIDOSIS έχουμε καταφέρει να οδηγήσουμε εκατοντάδες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μέσω του σταθερού και συνεχόμενου ενδιαφέροντος μας από το σημείο μηδέν και την σύσταση της εταιρείας μέχρι και την πραγματοποίηση των ονείρων κάθε πελάτη μας. Το συνεχόμενο ενδιαφέρον προς τον πελάτη και οι υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.  Επιλέγοντας την EPIDOSIS δεν έχετε μόνο έναν λογιστή αλλά ένα σύμβουλο καθόλη την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έχει φανεί ιδιαίτερα δημοφιλής στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, καθώς εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, τα οποία μπορείτε να τα ανακαλύψετε μαζί με την EPIDOSIS κάνοντας την πιο σωστή επιχειρηματική επιλογή.

5 πλεονεκτήματα μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) 

Κεφάλαιο: Στο κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εταίροι. Στην περίπτωση ενός εταίρου η εταιρεία ονομάζεται Μονοπρόσωπη και στην καθομιλουμένη μπορεί να την ακούσετε ως ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.. Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, το κεφάλαιο μιας Ι.Κ.Ε. μπορεί να ξεκινάει από 1€ όμως δεν συνίσταται να γίνει η έναρξη της επιχείρησης έχοντας ένα τόσο μικρό κεφάλαιο καθώς η εμπειρία μας στο χώρο μας δείχνει ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σίγουρα στην τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου για να αποφευχθούν προβλήματα λογιστικής φύσης. Τέλος, στην περίπτωση των Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται η συνεισφορά των εταίρων σε είδος ή ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης εργασιών αντί για συμμετοχή με χρηματικό κεφάλαιο.

Διαχειριστής: Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συνίσταται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ές και ο διαχειριστής της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να είναι και εταίρος. Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία λήψης αποφάσεων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το κέντρο διαχείρισης είναι σε διαφορετική χώρα από τα υποκαταστήματα.

Ευθύνη εταίρων: Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων μιας Ι.Κ.Ε. ίσως είναι και το βασικότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Πιο συγκεκριμένα, ενώ περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η ευθύνη των εταίρων στην περίπτωση μιας Ι.Κ.Ε. περιορίζεται στο ποσό εισφοράς τους στο αρχικό κεφάλαιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν ενέχεται κανένας κίνδυνος για την προσωπική περιουσία των εταίρων.

Φορολογία: Οι πιο σημαντικοί συντελεστές φορολογίας για μια Ι.Κ.Ε. είναι:

  • Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος: 22% επί του κέρδους
  • Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων: 5% επί των μερισμάτων
  • Συντελεστής προκαταβολής φόρου: 50% για τις 3 πρώτες χρήσεις και μετά το πέρας της τριετίας η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 100%

Ασφάλιση: Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα των Ι.Κ.Ε. είναι ότι για τους εταίρους η ασφάλιση ορίζεται ως προαιρετική. Υποχρεωτικά πρέπει να είναι ασφαλισμένος μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συνδέονται πλέον με το ύψος του κατώτατου μισθού αλλά οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κλάση ξεκινώντας από το ποσό των 220€ μηνιαίως.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της νομικής μορφής της εταιρείας είναι μια πολύ σημαντική επιλογή. Η EPIDOSIS έχει τη εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας υποστηρίξει σε αυτή την επιλογή παρέχοντας έναν εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS καλώντας στο 210 6810690 για τα γραφεία μας στην Αθήνα και στο 2310 477725 για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με