Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ρυθμίστε τις οφειλές της επιχείρησης σας με τη βοήθεια της Epidosis!

Αναλαμβάνουμε επίσημα να υποβάλουμε την αίτηση της επιχείρησή σας στο μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Η Epidosis απαντά σε σχετικά ερωτήματα πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με τον μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Ποιες οφειλές περιλαμβάνονται στο μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

 • Οφειλές που πραγματοποιήθηκαν ως 31 Δεκεμβρίου 2016
 • Βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο
 • Οφειλές προς τρίτους που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
  Στις οφειλές συνυπολογίζονται προσαυξήσεις και τόκοι.

Υπάρχει περίπτωση να μη δικαιούμαι αναδιάρθρωση οφειλών;

Η αναδιάρθρωση των οφειλών της επιχείρησης σας δε θα γίνει δεκτή σε περίπτωση που αιτηθείτε τα παρακάτω:

 • να αποπληρώσετε τις οφειλές σας προς το Δημόσιο σε πάνω από εκατόν είκοσι (120) δόσεις,
 • οι δόσεις αποπληρωμής να μην είναι τουλάχιστον μηνιαίες
 • οι μηνιαίες δόσεις σας να είναι κάτω από το ποσό των 50 ευρώ
 • να ισχύει περίοδος χάριτος όσον αφορά τις οφειλές σας προς το Δημόσιο
 • να μην αποδώσετε το χρηματικό αντίτιμο αλλά να συμψηφίσετε τα χρωστούμενα ποσά με άλλα ανταλλάγματα

Ποια είναι τα οφέλη μου από  την ένταξή των οφειλών στη σύμβαση αναδιάρθρωσης;

Εφόσον ενταχθούν τα οφέλη σας στη σύμβαση αναδιάρθρωση, απολαμβάνετε τα εξής οφέλη για την επιχείρησή σας:

 • Καταβάλετε τα οφειλόμενα ποσά σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το τι περιγράφει η  σύμβαση αναδιάρθρωσης.
 • Δεν έχετε πλέον πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους  από τη στιγμή που θα ισχύσει η σύμβαση αναδιάρθρωσης και για όσο ισχύσει.
 • Σας χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και οι οφειλές σας θεωρούνται ως νόμιμα τακτοποιημένες με ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
 • Δε λαμβάνονται υπόψη πλέον οι οφειλές σας  που είναι προς διαγραφή.
 • Αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας σας και η ποινική δίωξη.

Τι ισχύει για τις οφειλές μου που εντάχθηκαν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης ανάλογα με το ποσό που κυμαίνονται;

Ανάλογα με το ποσό που κυμαίνονται οι οφειλές σας, οι υποχρεώσεις είναι διαφορετικές.
Αν οι οφειλές σας ως τις 31.12.2016 είναι ως  τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τότε μπορείτε να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, τους τόκους και τις προσαυξήσεις έως 36 μηνιαίες δόσεις.Σε περίπτωση που οι  οφειλές σας είναι μεταξύ τριών χιλιάδων (3.000) και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τότε έχετε την υποχρέωση – να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, τους τόκους και τις προσαυξήσεις έως 120 μηνιαίες δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, το ελάχιστο μηναίο ποσό δόσης για τις οφειλές σας είναι 50 ευρώ και  δεν έχετε δυνατότητα διαγραφής για τις οφειλές σας.

 

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον