Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πως να ιδρύσεις εταιρία στην Ελλάδα με κεφάλαιο 1€ όπου θα εισπράξει και επιδότηση ΕΣΠΑ

Πως να ιδρύσεις εταιρία; Ένα από τα στάδια της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι τι μορφή θα έχει η εταιρία που θα συσταθεί.

Η σωστή επιλογή μπορεί στην αρχή να μοιάζει μικρής σημασίας, ωστόσο είναι σημαντική στη συνέχεια καθώς και μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη.

Η νέα μορφή εταιρίας που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ονομάζεται  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) απαιτεί ελάχιστο χρόνο σύστασης και σχετικά μικρό όγκο δικαιολογητικών και τοποθετείται ανάμεσα στην Ατομική επιχείρηση και τις άλλες μορφές εταιρικών σχημάτων όπως η ΕΠΕ, ΟΕ και ΑΕ.

Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα μιας ΙΚΕ;

 • Ελάχιστο κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε ένα Ευρώ
 • Οι μετοχές διαχωρίζονται από το κεφάλαιο
 • Είναι εμπορικού σκοπού εταιρία και διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα
 • Έχει περιορισμένα τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδά της (δικηγόρος, συμβολαιογράφος και κοινοποιήσεις)
 • Αναγνωρίζεται κάθε εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή ευθύνη εγγυητή), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας είναι απλές και ξεκάθαρες
 • Διαθέτει σχετικά μεγάλη ευελιξία στις επιλογές και τις αλλαγές/τροποποιήσεις εξαιτίας της αμφίπλευρης ταυτότητάς της και ως κεφαλαιουχική και ως προσωπική (ιδιωτική) εταιρία

ΑΤΟΜΙΚΗ Vs IKE

Συχνά όταν κιόλας η έναρξη είναι άμεση και επιτακτική συχνά τίθεται ένα δίλημμα. “ΑΤΟΜΙΚΗ ή ΙΚΕ”. Ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας μπορεί να είναι αρκετά διαφωτιστικός σχετικά με το ποιο εταιρικό σχήμα θα επιλεγεί.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 € 1.000,00 €
Διαδικασία σύστασης Στην Εφορία μέσα από την Υπηρεσία Μια Στάση του ΓΕΜΗ
Φορολογική Έδρα στο σπίτι ναι υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την δραστηριότητα ΟΧΙ
Χρήση συνεργατικού χώρου ως φορολογική έδρα ναι υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την δραστηριότητα ναι υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την δραστηριότητα
Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων  Β’ – Απλογραφικά Γ’ – Διπλογραφικά
Φορολογικές Υποχρεώσεις Λιγότερες Περισσότερες – μηνιαίως
Συντελεστής φορολογίας Ξεκινάει από 9% 22%
Προκαταβολή φόρου 55% 80%
Φόρος Μερισμάτων Δεν έχει 5%
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Δεν χρειάζεται Επιβάλλεται
Υποχρέωση απογραφής Όχι Ναι
Διάρκεια Λειτουργίας απεριόριστη Ορισμένου χρόνου (12 έτη εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό
Ελάχιστο υποχρεωτικό Κεφάλαιο Δεν απαιτείται Ένα (1) ευρώ
Ευθύνη Εταίρων Απεριόριστη – Και με την προσωπική τους περιουσία Ευθύνη έχει η ΙΚΕ. Οι εταίροι μέχρι το ύψος των εισφορών τους
Δυνατότητα λήψης αμοιβής από τον διαχειριστή Όχι Ναι
Ετήσια Συνδρομή ΓΕΜΗ 30,00 € 100,00 €
Μεταβολή δραστηριότητας Ενημέρωση σε ΕΦΚΑ και μητρώο εφορίας Τροποποίηση καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ

 

Πριν την τελική επιλογή για το τι μορφή επιχείρησης να επιλέξει, είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσει  αρχικά τι επιχειρηματικό σκοπό έχει βάσει του σχεδίου που έχει και έπειτα να υπολογίσει το πως θα εξελιχθεί τα πρώτα χρόνια σε σχέση με τον τζίρο και τα κέρδη του.

Η επιλογής της νομικής μορφής ΙΚΕ συμφέρει όταν αναμένεται η επιχείρηση να έχει αρκετά κέρδη από την αρχή και βάσει του επιχειρηματικού του σχεδίου πρόκειται να κάνει άμεση και ταχεία ανάπτυξη με υποκαταστήματα και αγορές.

 

Διαδικασία σύστασης ΙΚΕ

Εφόσον αποφασιστεί να συσταθεί ΙΚΕ ως νομική μορφή, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

Έδρα της ΙΚΕ: Αν και ακόμα υπό σύσταση, η έδρα μπορεί να μισθωθεί με εγγύηση του διαχειριστή της υπό σύσταση εταιρίας.

Σκοπός της ΙΚΕ: Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι σωστοί ΚΑΔ και προβλεφθούν όσοι θα έχετε καταλήξει έστω στους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μπορεί ο σύμβουλος κατά την σύσταση να ενεργοποιήσει τους ορθούς Κ.Α.Δ.. Καλό είναι να κάνετε μία μνεία και για δραστηριότητες που τυχόν να δραστηριοποιηθείτε στο μέλλον έτσι ώστε να αποφύγετε τις περιττές τροποποιήσεις καταστατικών.

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος της εταιρίας: Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις είναι βασικό  να μην υπάρχει άλλη εταιρία με την ίδια επωνυμία και τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Από την πλευρά της επωνυμίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι επιθυμείτε, καθώς δεν απαιτείται να αναφέρονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στον τομέα της ονομασίας το τμήμα Marketing & Business Development της EPIDOSIS μπορεί να σας βοηθήσεις και να σας καθοδηγήσει ώστε να βρείτε το κατάλληλο διακριτικό για την υπό σύσταση εταιρία σας.

Κεφάλαιο της εταιρίας: Ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι το απαιτούμενο κεφάλαιο είναι μόλις 1€. Ωστόσο αυτό που συνίσταται είναι να ορισθεί το κεφάλαιο που πρόκειται να επενδυθεί στην επιχείρηση. Αυτό δεν αποφύγει προβλήματα στα λογιστικά άρθρα καθώς και την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του ποσού σε κάθε αύξηση κεφαλαίου.

Διαχειριστής της εταιρίας: Ο ορισθείς διαχειριστής είναι αυτός που θα έχει υποχρέωση ασφάλισης ΕΦΚΑ ενώ για τους εταίρους είναι προαιρετικό. Επίσης, για τη διαδικασία σύστασης δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα τόσο για το διαχειριστή όσο και για τους εταίρους. Επισημαίνεται επιπλέον, ότι αν επιλέξετε ο διαχειριστής να ούτε το 1% και ταυτόχρονα ο εταίρος να έχει σχεδόν 100% επί των εταιρικών μεριδίων, τότε σε αυτή την περίπτωση η ΙΚΕ θεωρείται μονοπρόσωπη, και συνεπώς δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης και του διαχειριστή και του εταίρου.

Από το 2020 έχουν αλλάξει οι εισφορές των διαχειριστών ΙΚΕ όπως και ατομικών επιχειρήσεων, για την κύρια ασφάλιση. Δεν συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης. Επίσης, δίνεται πια το δικαίωμα στους διαχειριστές των εταιρειών να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση πλέον της κατώτατης υποχρεωτικής.

 

Μετά την έναρξη

Μετά την έναρξη της εταιρίας τα βήματα που ακολουθούν είναι τα εξής:

 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζα: Έκδοση όψεως λογαριασμού, άμεσα, καθώς εντός 30 ημερών από την έναρξη θα πρέπει να δηλωθεί στο taxis ο ΙΒΑΝ ως επαγγελματικός λογαριασμός
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας: Η κατοχύρωση του domain είναι απαραίτητη προκειμένου Η διεύθυνση ιστοσελίδας να κοινοποιηθεί στο ΓΕΜΗ. Κι εδώ απευθυνθείτε στο το τμήμα Marketing & Business Development της EPIDOSIS για να σας παράσχει τις ανάλογες κατευθύνεις.
 • Κατάθεση Πιστοποιητικού αρχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ συνοδευόμενο με το πρακτικό Διαχείρισης.
 • Ανάρτηση μισθωτηρίου της έδρας στο TAXIS με δήλωση του ΑΦΜ της ΙΚΕ και αντίστοιχη καταχώρησή του ιδιοκτήτη της έδρας στο υ στο TAXIS.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απασχολήσετε προσωπικό στην ΙΚΕ, θα πρέπει να κάνετε απογραφή στο ΙΚΑ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιες μέρες πριν παρέχοντας στον λογιστικό σας σύμβουλο τα στοιχεία των εργαζόμενων προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες και το προσωπικό να ξεκινήσει να εργάζεται.
 • Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της νεοιδρυθείσας ΙΚΕ προϋποθέτει την προμήθεια ταμειακής ή φορολογικού μηχανισμού θα πρέπει να ελέγξετε αν είστε υπόχρεος P.O.S. . Τέλος από την 1/1.2021 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσα από την εφαρμογή  myData της ΑΑΔΕ. Κι εδώ η EPIDOSIS μπορεί να σας προτείνει ως επίσημος Accounting Partner της EPSILON NET την εφαρμογή EPSILON SMART που είναι απόλυτα συμβατή  με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

Σε αυτό το σημείο η ΙΚΕ ξεκινάει τη δραστηριότητά της και είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

πως να ιδρύσεις εταιρία

Βασική επιδίωξη των εταιριών είναι να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει να διαφοροποιηθούν και να ξεχωρίσουν στον τομέα δραστηριοποίησης τους. Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για να το πετύχουν είναι αναμφισβήτητα η ομαλή και συνεχής πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η Epidosis αναζητά διαρκώς νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές προτάσεις για να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Μία από τις βασικότερες πηγές υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι τα προγράμματα και οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, η διαδικασία επιδότησης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα και στηρίζει την επιτυχημένη εταιρική ανάπτυξη.

 • Διερεύνηση και επεξεργασία των επιχειρηματικών σκοπών του φορέα της επένδυσης
 • Αναζήτηση, αξιολόγηση και εντοπισμός των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο φορέα
 • Σύνταξη και σύναψη της συμφωνίας που αφορά στη συνεργασία και στην ανάληψη του έργου, με βάση τους στόχους του φορέα και τις απαιτήσεις του προγράμματος
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και γνωμοδοτήσεων για την επιτυχημένη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά την περάτωση της επένδυσης, για τον ορθότερο έλεγχο και επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου

Η συνεργασία με την EPIDOSIS θα σας «μυήσει» στην απολύτη 360ο υποστήριξη από μια και μόνο εταιρία. Αυτό που εμείς ονομάζουμε #PoweredbyEPIDOSIS και μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε γνωρίζετε μέχρι τώρα στον τομέα της Συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 & 210 726 4080 ή κλείστε ραντεβού παρακάτω.

 

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό