Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για Κυπριακές Εταιρείες

Η Epidosis παρέχει ολοκληρωμένο φοροσχεδιασμό και λογιστικές υπηρεσίες στην Κύπρο έτσι ώστε το επιχειρησιακό σας εγχείρημα να ολοκληρωθεί γρήγορα και με ασφάλεια.

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση Λογιστηρίων
 • Ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • Ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών
 • Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Τήρηση και παρακολούθηση των παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων
 • Σύνταξη δηλώσεων, κατάθεση και πληρωμή των φόρων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών – προμηθευτών)

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Ετοιμασία Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός, κατάθεση δηλώσεων και πληρωμή υποχρεώσεων προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υπολογισμός, κατάθεση δηλώσεων και πληρωμή φόρων προσωπικού στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Εφορία)
 • Ετοιμασία και κατάθεση ετήσιων δηλώσεων

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Εγγραφή στο Μητρώο του τμήματος Φορολογίας
 • Σχεδιασμός λειτουργικού φορολογικού πλάνου
 • Ετοιμασία και υπολογισμός του εταιρικού φόρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εφόρου Φορολογίας
 • Σχεδιασμός και συμπλήρωση των φορολογιών φυσικών προσώπων
 • Διαμεσολάβηση με το Τμήμα Εφόρου Φορολογίας

Υπηρεσίες ΦΠΑ και VIES

 • Εγγραφή στο Μητρώο και απόκτηση αριθμού ΦΠΑ – η απόκτηση του αριθμού ΦΠΑ γίνεται εντός 3 ημερών και το πιστοποιητικό αποστέλλεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας εντός ενός μηνά
 • Εγγραφή στο μητρώο VIES – όταν παραδίνονται υπηρεσίες ή προϊόντα σε Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε αλλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES (3 εργάσιμες ημέρες)
 • Ετοιμασία Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Φορολογικών Δηλώσεων για ΦΠΑ και VIES
 • Διεκπεραίωση πληρωμών και διαδικασιών για επιστροφή ΦΠΑ

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών
 • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων
 • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων
 • Έλεγχος προϋπολογισμών – απολογισμών
 • Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με το πως μπορούμε να φοροσχεδιάσουμε για την Κυπριακή εταιρεία σας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Η Σημασία ενός Λογιστή που Μπορεί να Είναι και Οικονομικός Σύμβουλος

Ένας λογιστής που μπορεί να λειτουργήσει και ως οικονομικός σύμβουλος είναι ανεκτίμητος για κάθε επιχείρηση. Η συνδυασμένη γνώση στη λογιστική και την οικονομική διαχείριση προσφέρει

Accounting

Διαχείριση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων: Ολοκληρωμένες λύσεις από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, βασισμένες στη βαθιά γνώση και την εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε