Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Όλα τα ενεργά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων για το 2021 και ποια αναμένονται – Πρακτικός Οδηγός

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων για το 2021

Σε μια δύσκολη συγκυρία σε όλα τα επίπεδα, η ανάγκη για επανεκκίνηση της αγοράς είναι πιο επιτακτική όσο ποτέ. Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντική αρωγή είναι τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 για να μπορέσει το επιχειρείν στην Ελλάδα να ανακάμψει από την μακρά περίοδο ύφεσης.

Το τμήμα ΕΣΠΑ και Επιδοτήσεων της EPIDOSIS έχοντας σταχυολογήσει τα ενεργά προγράμματα σας παρουσιάζει ένα Πρακτικό Οδηγό Ενημέρωσης για όσα προγράμματα είναι ενεργά για το 2021 καθώς και ποια αναμένονται εντός του 2021.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (upd. 13.01.2021)

 

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Περιγραφή έργου: Επιδότηση μηχανολογικού εξοπλισμού, ενεργειακής αναβάθμισης και υπηρεσιών marketing, ψηφιακής προβολής και παρακολούθησης πλάνου, όπως και προμήθεια επαγγελματικού οχήματος
Ύψος επιδότησης: από 20.000 ως 200.000 ευρώ (50%-65% επιδότηση)
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων: 31/01/2021

 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399 – Νέα προκήρυξη καθεστώτων “Γενικής Επιχειρηματικότητας” & “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” & “Μηχανολογικός Εξοπλισμός”
Περιγραφή έργου: φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση
Ύψος επιδότησης: Φοροαπαλλαγή
Ημερομηνία λήξης: 30/09/2021

 

3. Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιγραφή έργου: Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης o απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ενισχύσεις καινοτομίας, Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
Ύψος ενίσχυσης: 10.000 ως και 330.000 ευρώ (60%)
Ημερομηνία λήξης: 8/02/2021

 

4. Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας
Περιγραφή έργου: ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).
Ύψος ενίσχυσης: 150.000 ως και 1.000.000 ευρώ
Ημερομηνία λήξης: 29/01/2021 (ως και 70%)

 

5. Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων
Περιγραφή έργου: μεταποιητική διαφοροποίηση παραγωγικός μετασχηματισμός, ψηφιακή βιομηχανία, ενεργειακή αποτελεσματικότητα
Ύψος ενίσχυσης: από 20.000 ως και 1.000.000 ευρώ (ως και 65%)
Ημερομηνία λήξης: 17/02/2021

 

6. Πρόγραμμα για Κατασκευή E-SHOP
Περιγραφή έργου: κατασκευή ή/και αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και servers, ψηφιακή ασφάλεια
Ύψος ενίσχυσης: ως και 5.000 ευρώ (100%)
Ημερομηνία λήξης: Εντός των ημερών αναμένεται να έχει προκηρυχθεί

 

7. Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής
Περιγραφή έργου: επιδότηση του 50% των λειτουργικών εξόδων της χρήσης του 2019
Ύψος ενίσχυσης: από 10.000 ως και 40.000 ευρώ (100%)
Hμερομηνία λήξης 20/201/2021

 

 

 

8. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Περιγραφή έργου: Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης), Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού
Ύψος ενίσχυσης: 10.000 ως και 60.000 ευρώ (70%)
Ημερομηνία λήξης: 15/01/2021

 

9. Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
Περιγραφή έργου: προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (1 ανά 10 τ.μ και ως 100 ευρώ το κάθε τεμάχιο)
Ύψος ενίσχυσης: 5.000 (100%)
Ημερομηνία λήξης: 4/03/2021

 

10. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Περιγραφή έργου: επιδότηση του 50% των λειτουργικών εξόδων της χρήσης του 2019
Ύψος ενίσχυσης: από 2.000 ως και 15.000 ευρώ (100%)
Ημερομηνία λήξης: 18/03/2021

 

11. Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία
Περιγραφή έργου: Ενίσχυση επιχειρήσεων που ασχολούνται με Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα – δερμάτινα προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές), μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός, μισθολογικό κόστος, ετικέτες και branding, ευρεσιτεχνίες
Ύψος ενίσχυσης: 15.000 ως και 280.000 ευρώ (70%)
Ημερομηνία λήξης: 22/01/2021

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ εντός του 2021

1. Νέος κύκλος Αναπτυξιακού Νόμου: Επιδότηση έως 55% για αγροτικές επενδύσεις άνω τω 500.000
Περιγραφή έργου: εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής (πχ. θερμοκήπια), κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, εναλλακτικοί τύποι εκτροφών (πχ. παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής).
Υψος ενίσχυσης: από 500.000 ως και 55%
Ημερομηνία λήξης: αναμένεται σύντομα 

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων – Β’ Κύκλος

 

4. Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»

5. Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

6. Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

7. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

8. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα»

9. Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

10. Ειδική Δράση: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»

11. Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

12. Πρόγραμμα “Νέο Ξεκίνημα” από τον ΟΑΕΔ

13. Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας

14. Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς

15. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων

16. Voucher Ευρεσιτεχνίας – κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

17. Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας

18. Αναβάθμιση εταιρειών franchising

19. Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν»

20. Ψηφιακό voucher – κουπόνια αγοράς

 

Η παρούσα ανάρτηση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί μέρος εξειδικευμένης παροχής συμβουλών. H έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και με υπευθυνότητα να αναλάβει την υποβολή της αίτησης για την επιχείρησή σας  αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.

Συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι