Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Οι πιο πετυχημένοι CEO εμπιστεύτηκαν την EPIDOSIS!

Οι πιο πετυχημένοι CEO εμπιστεύτηκαν την EPIDOSIS!

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), ή αλλιώς ο Διευθύνων Σύμβουλος (CE), είναι συνήθως το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης που ελέγχει και επιβλέπει όλες τις στρατηγικές και επιχειρηματικές πτυχές της.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι βρίσκουν ρόλους σε μια σειρά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και των ιδιωτικών εταιρειών, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ακόμη και των ορισμένων κυβερνητικών οργανισμών (ιδίως κρατικών επιχειρήσεων).

Συνήθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας εταιρείας αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο και είναι επιφορτισμένος με τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής, του μεριδίου αγοράς, των εσόδων ή άλλο στοιχείο. Στον μη κερδοσκοπικό και κρατικό τομέα, οι CEO συνήθως στοχεύουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την αποστολή του οργανισμού.

Ευθύνες

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ενός οργανισμού καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ή άλλη αρχή, ανάλογα με τη δομή του οργανισμού. Συνήθως, οι ευθύνες περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική και άλλα βασικά ζητήματα πολιτικής, τον ηγέτη, τον διευθυντή και τον εκτελεστή.

Ο ρόλος του μπορεί να περιλαμβάνει την ομιλία στον Τύπο και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και στη διοίκηση και τους υπαλλήλους του οργανισμού. ο ρόλος λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει αποφάσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την πολιτική και τη στρατηγική της επιχείρησης.

Ως εκτελεστικό στέλεχος της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει την κατάσταση της επιχείρησης στο διοικητικό συμβούλιο, παρακινεί τους υπαλλήλους και οδηγεί στην αλλαγή εντός του οργανισμού. Ως διευθυντής, ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού, ενώ παράλληλα είναι το άτομο που είναι τελικά υπεύθυνο για τις επιχειρηματικές αποφάσεις μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις λειτουργίες, το μάρκετινγκ, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τα οικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους κ.λπ.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Πολωνία, η EPIDOSIS έχει συμβάλλει στην κερδοφορία και την ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων μέσα από μια άριστη συνεργασία με τους πιο πετυχημένους CEO. Η εκτεταμένη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγορές μας έχει εξοπλίσει με ασύγκριτη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιτυχίας.

Αν λοιπόν αναρωτιέστε τι κερδίζουν οι επιχειρηματίες που επιλέγουν την EPIDOSIS, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης στα γραφεία μας στην Αθήνα (210 220 6611) και στην Θεσσαλονίκη (2310 477 725) για να είστε εσείς ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ πετυχημένος CEO.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό