Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Νομοσχέδιο Μετατροπής Ατομικής σε ΙΚΕ | Δείτε τα οφέλη & τις προϋποθέσεις

Με τον Ν. 4935/2022 προβλέφθηκε η διαδικασία μετατροπής Ατομικής Επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έναρξη εργασιών Ατομικής Επιχείρησης τουλάχιστον τρία έτη πριν από την ημερομηνία της μετατροπής,

β) τήρηση λογιστικών αρχείων με το διπλογραφικό σύστημα από την νέα Ι.Κ.Ε.

γ) σε περίπτωση μετατροπής περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε., ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας να είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των εν λόγω ατομικών επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται με τον νόμο αυτόν είναι:

  1. Απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών
  2. Διάρκεια απαλλαγής έως 9 φορολογικά έτη και εκκίνηση της από το επόμενο έτος της ημερομηνίας μετατροπής της ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. Δηλαδή αν η μετατροπή ολοκληρωθεί το έτος 2024, η φορολογική απαλλαγή θα ισχύσει από το έτος 2025.
  3. Το ποσό της απαλλαγής δεν μπορεί να ξεπερνά το συνολικό ποσό των € 500.000 σε αυτό το διάστημα των 9 ετών.
  4. Δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ υπέρ της νέας Ι.Κ.Ε όλων των διοικητικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που έχουν εκδοθεί συγκεκριμένα για την ατομική επιχείρηση.
  5. Μεταφορά στην Ι.Κ.Ε. όλων των δικαιωμάτων και των απαιτήσεων που έχει κατοχυρώσει η ατομική επιχείρηση από διάφορους φορείς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς και επιπλέον διατηρούνται τα ευεργετημάτων του ν. 4690/2020, στα οποία είχε ενταχθεί η ατομική επιχείρηση περί μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και εισφέρονται στην Ι.Κ.Ε.
  6. Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ενώ δεν απαιτείται και η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων αναφορικά με την εισφορά και την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον