Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

MyData: Q&A, Συχνές ερωτοαπαντήσεις

1.Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιπές επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

 Οι επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις) παρότι δεν αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014, είναι υποχρεωτική η διαβίβαση τους στη ψηφιακή πλατφόρμα myData, σύμφωνα με την Α.1138/2020.

2. Ποιος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα;

 Α Σύμφωνα με την Α.1138/2020, ο Εκδότης.

3. Ποια είναι η υποχρέωση του Λήπτη σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους;

 Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκδότη να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα, υφίσταται η υποχρέωση στο Λήπτη ως προς την παρακράτηση αυτών και την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης παρακρατούμενων

4. Πως διαχειρίζομαι τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, με αρνητική συνολική αξία, π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ με -110 ευρώ;

 Ο λήπτης των παραπάνω παραστατικών για κάθε ένα από αυτά δύναται να διενεργήσει δύο διαβιβάσεις. Η πρώτη διαβίβαση με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) για τα κανονικά πρόσημα και η δεύτερη με 14.31 – Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής για τα αντίθετα πρόσημα. Εναλλακτικά δύναται να διαβιβάσει Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).

5. Πως και πότε ακυρώνω/αποσυνδέω/απορρίπτω παραστατικά;

 Η ακύρωση του παραστατικού ως ενέργεια, εκτελείται μέσα από την ενότητα Ολοκληρωμένα. Επιλέγουμε το παραστατικό που θέλουμε να ακυρώσουμε και το ακυρώνουμε. Με την ακύρωσή του και αφού λάβει το ΜΑΚ Ακύρωσης από την ΑΑΔΕ, παραμένει στα Ολοκληρωμένα αλλά στο tab Ακυρωμένα και εμφανίζεται στις Εκκρεμότητες Λογιστικής.

 

Η αποσύνδεση, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της καταχωρημένης λογιστικής εγγραφής στο tab myDATA, είτε από την ενότητα Ολοκληρωμένα. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια αποσυνδέεται η λογιστική εγγραφή/άρθρο με το παραστατικό που είναι διαβιβασμένο στο myDATA με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στις Εκκρεμότητες λογιστικής και στα παραστατικά από myDATA.

 

Η απόρριψη ως επιλογή υπάρχει στα παραστατικά από myDATA. Αφορά ΜΟΝΟ αντικρυζόμενα έξοδα και έσοδα αυτοτιμολόγησης. Απορρίπτοντας ένα παραστατικό έχει ως αποτέλεσμα αυτό να εμφανίζεται στα Ολοκληρωμένα και συγκεκριμένα στα Απορριφθέντα.

6. Πότε κάνω παράλειψη διαβίβασης και πότε διαβίβαση απόκλισης ως λήπτη;

 Διαβίβαση Παράλειψης κάνω σε περίπτωση που δεν διαβιβάστηκε το παραστατικό από τον εκδότη (δηλαδή από τον προμηθευτή) στο χρόνο που ορίζεται.

 

Αφορά αντικρυζόμενα παραστατικά.

 

Διαβίβαση Απόκλισης κάνω σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην καθαρή αξία ή/και στο ΦΠΑ μεταξύ της διαβίβασης του εκδότη και της δικής μας καταχώρησης του εξόδου.

 

Η απόκλιση που δέχεται η ΑΑΔΕ είναι μέχρι +/- 0,05 (5 λεπτά) στην Καθαρή Αξία και μέχρι +/- 0,05 (5 λεπτά) στην αξία ΦΠΑ.

 

** Παρόλο που η παράλειψη / απόκλιση πρέπει πλέον να διαβιβάζεται εντός τριμήνου για λόγους της προσυμπλήρωσης του ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ ΔΕΝ δέχεται τη διαβίβαση παράλειψης/απόκλισης αν δεν κλείσει το τρίμηνο, δηλαδή μετά την 31η Ιανουαρίου.

7. Πως διαχειρίζομαι τα έξοδα προηγούμενης χρήση;

 Το ΦΠΑ θα εκπέσει όλο στη χρήση έκδοσης του λογαριασμού. Το εισόδημα (Ε3) θα ενημερωθεί με τα ποσά που αφορούν τις εκάστοτε χρήσεις.

8. Τι κάνω με παραστατικά που δεν πραγματοποιείται η άντληση από το myDATA στην εφαρμογή, ενώ είναι διαβιβασμένα;

 Σε περιπτώσεις αδυναμίας λήψης ορισμένων παραστατικών τα οποία είναι διαβιβασμένα στα myDATA, μπορείτε να προβείτε σε Λήψη Παραστατικών Περιόδου ορίζοντας συγκεκριμένα φίλτρα ή να κάνετε Λήψη με Αρχικοποίηση Δεδομένων των παραστατικών.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι