Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

«Κούρεμα» 50% φορο-συντελεστών και κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Χιλιάδες νέοι επαγγελματίες αλλά και επιτηδευματίες που αύξησαν τις θέσεις πλήρους απασχόλησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μετά θα δουν φέτος το λογαριασμό των φορολογικών δηλώσεων να είναι ελαφρύτερος.

 


 

 Οι νέοι επαγγελματίες θα απολαύσουν «κούρεμα» κατά 50% της προκαταβολής φόρου και εφαρμογή συντελεστή 4,5% από 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ενώ όσοι αύξησαν τις θέσεις πλήρους απασχόλησης από το Σεπτέμβριο του 2022 και μετά και για τουλάχιστον 3 μήνες θα διαπιστώσουν ότι το τέλος επιτηδεύματος θα έχει σβήσει από το φορολογικό χάρτη τους.

 

 • Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα κερδίσουν μείωση κατά 50% στην προκαταβολή φόρου.
 • Οι φορολογούμενοι που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος το 2022, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή ο συντελεστής που εφαρμόζεται για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ από 9% μειώνεται σε 4,5% . Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθεί στο μισό ο φόρος θα πρέπει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ το 2022.
 • Οι νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν και από τέλος επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους.
 • Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ, που μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστο, για τρεις μήνες θα απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος. Ετσι, στην περίπτωση που επαγγελματίας χωρίς εργαζόμενο είχε προσλάβει από την 1η Οκτωβρίου 2022 έναν εργαζόμενο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, και συγκεκριμένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα απαλλαγεί φέτος από το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ.

 
Οι προϋποθέσεις

Τους όρους για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ που αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 3/12 από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση:

 

 • Δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν 2 εκατ. ευρώ.
 • Για την εξαίρεση των φορολογούμενων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Για τον υπολογισμό της αύξησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (ή 25%) του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων κατά το κρινόμενο έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολούμενων του προηγούμενου φορολογικού έτους.
 • Βάση υπολογισμού του μέσου αριθμού των εργαζομένων είναι ο αριθμός των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 του προηγούμενου φορολογικού έτους, σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 κατά το κρινόμενο έτος.
 • Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου για το σύνολο του έτους.
 • Στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικοί απασχολούμενοι.
 • Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τους.
 • Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, ο οποίος απασχολείται στην επιχείρηση τουλάχιστον κατά μία ημέρα πλέον του μισού ημερολογιακού μήνα, δηλαδή πλέον των 15 ημερών ανά μήνα, υπολογίζεται σε ετήσια βάση ως ένα δωδέκατο (1/12).
 

Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού όπου θα σας παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί η συνάντηση με έναν Σύμβουλο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της EPIDOSIS.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Η Σημασία ενός Λογιστή που Μπορεί να Είναι και Οικονομικός Σύμβουλος

Ένας λογιστής που μπορεί να λειτουργήσει και ως οικονομικός σύμβουλος είναι ανεκτίμητος για κάθε επιχείρηση. Η συνδυασμένη γνώση στη λογιστική και την οικονομική διαχείριση προσφέρει

Accounting

Διαχείριση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων: Ολοκληρωμένες λύσεις από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, βασισμένες στη βαθιά γνώση και την εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε