Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Κατ’ Επάγγελμα Δανεισμός Εργαζομένων: Τι Πρέπει να Ξέρετε για τις Σχέσεις των Μερών

Η πρακτική του κατ’ επάγγελμα δανεισμού εργαζομένων αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο εργασιακής σχέσης που δημιουργεί μια τριγωνική δομή μεταξύ του άμεσου εργοδότη, του έμμεσου εργοδότη και του εργαζόμενου.

Βασικές Αρχές του Δανεισμού Εργαζομένων

  1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α): Η Ε.Π.Α είναι η επιχείρηση που δανείζει τους εργαζόμενους σε άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012, η Ε.Π.Α συνάπτει συμβάσεις εργασίας με σκοπό την παραχώρηση εργαζομένων σε τρίτες επιχειρήσεις.
  2. Σχέσεις των Μερών: Υπάρχουν δύο συμβατικές σχέσεις
  • Μεταξύ Ε.Π.Α και εργαζόμενου: Ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται από την Ε.Π.Α και παραχωρείται σε τρίτες επιχειρήσεις για να εργαστεί προσωρινά.
  • Μεταξύ Ε.Π.Α και έμμεσου εργοδότη: Ο έμμεσος εργοδότης χρησιμοποιεί τους δανειζόμενους εργαζόμενους υπό την εποπτεία του και πληρώνει την Ε.Π.Α για τις υπηρεσίες τους.

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα

  • Ε.Π.Α: Φέρει όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη και διασφαλίζει την πληρωμή και ασφάλιση των εργαζομένων.
  • Έμμεσος εργοδότης: Αναλαμβάνει την υποχρέωση πρόνοιας και την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. Είναι επίσης υπεύθυνος για την καθοδήγηση και εποπτεία των εργαζομένων.
  • Εργαζόμενος: Υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του έμμεσου εργοδότη, ενώ παραμένει υπάλληλος της Ε.Π.Α.

Προσοχή στις Νομικές Ρυθμίσεις

Η τριγωνική αυτή σχέση απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων νομικών πλαισίων για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και τα δικαιώματα όλων των μερών. Η έγγραφη σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Α και έμμεσου εργοδότη πρέπει να καθορίζει σαφώς τους όρους απασχόλησης, την αμοιβή και τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Η κατανόηση και σωστή εφαρμογή του κατ’ επάγγελμα δανεισμού εργαζομένων μπορεί να προσφέρει ευελιξία και να καλύψει προσωρινές ανάγκες επιχειρήσεων, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενοι νομικοί κανόνες.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι