Ρυθμίστε τις οφειλές της επιχείρησης σας με τη βοήθεια της Epidosis!

logo epidosi

Αναλαμβάνουμε επίσημα να υποβάλουμε την αίτηση της επιχείρησή σας στο μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Η Epidosis απαντά σε σχετικά ερωτήματα πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με τον μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Ποιες οφειλές περιλαμβάνονται στο μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

 • Οφειλές που πραγματοποιήθηκαν ως 31 Δεκεμβρίου 2016
 • Βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο
 • Οφειλές προς τρίτους που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
  Στις οφειλές συνυπολογίζονται προσαυξήσεις και τόκοι.

Υπάρχει περίπτωση να μη δικαιούμαι αναδιάρθρωση οφειλών;

Η αναδιάρθρωση των οφειλών της επιχείρησης σας δε θα γίνει δεκτή σε περίπτωση που αιτηθείτε τα παρακάτω:

 • να αποπληρώσετε τις οφειλές σας προς το Δημόσιο σε πάνω από εκατόν είκοσι (120) δόσεις,
 • οι δόσεις αποπληρωμής να μην είναι τουλάχιστον μηνιαίες
 • οι μηνιαίες δόσεις σας να είναι κάτω από το ποσό των 50 ευρώ
 • να ισχύει περίοδος χάριτος όσον αφορά τις οφειλές σας προς το Δημόσιο
 • να μην αποδώσετε το χρηματικό αντίτιμο αλλά να συμψηφίσετε τα χρωστούμενα ποσά με άλλα ανταλλάγματα

Ποια είναι τα οφέλη μου από  την ένταξή των οφειλών στη σύμβαση αναδιάρθρωσης;

Εφόσον ενταχθούν τα οφέλη σας στη σύμβαση αναδιάρθρωση, απολαμβάνετε τα εξής οφέλη για την επιχείρησή σας:

 • Καταβάλετε τα οφειλόμενα ποσά σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το τι περιγράφει η  σύμβαση αναδιάρθρωσης.
 • Δεν έχετε πλέον πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους  από τη στιγμή που θα ισχύσει η σύμβαση αναδιάρθρωσης και για όσο ισχύσει.
 • Σας χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και οι οφειλές σας θεωρούνται ως νόμιμα τακτοποιημένες με ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
 • Δε λαμβάνονται υπόψη πλέον οι οφειλές σας  που είναι προς διαγραφή.
 • Αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας σας και η ποινική δίωξη.

Τι ισχύει για τις οφειλές μου που εντάχθηκαν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης ανάλογα με το ποσό που κυμαίνονται;

Ανάλογα με το ποσό που κυμαίνονται οι οφειλές σας, οι υποχρεώσεις είναι διαφορετικές.
Αν οι οφειλές σας ως τις 31.12.2016 είναι ως  τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τότε μπορείτε να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, τους τόκους και τις προσαυξήσεις έως 36 μηνιαίες δόσεις.Σε περίπτωση που οι  οφειλές σας είναι μεταξύ τριών χιλιάδων (3.000) και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τότε έχετε την υποχρέωση – να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, τους τόκους και τις προσαυξήσεις έως 120 μηνιαίες δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, το ελάχιστο μηναίο ποσό δόσης για τις οφειλές σας είναι 50 ευρώ και  δεν έχετε δυνατότητα διαγραφής για τις οφειλές σας.

 

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.