Πολύ καλό για να ΜΗΝ είναι αληθινό! Υποκατάστημα στην Ελλάδα με έδρα στη Βουλγαρία: Πώς εφαρμόζεται;

logo epidosi

Υποκατάστημα στην Ελλάδα

Το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή τομέα, το χονδρεμπόριο και στους κλάδους των εισαγωγών-εξαγωγών, έχουν καταφέρει με επιτυχία να αναπτυχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Παρά τα όσα λέγονται κατά καιρούς, είναι ένα απόλυτα νόμιμο εταιρικό σχήμα, εφόσον δεν στοχεύει στη φοροδιαφυγή και πληρούνται οι διεθνείς προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία προστατεύει και ευνοεί την ενδοκοινοτική επιχειρηματικότητα.

Η επιτυχία αυτού του σχήματος έγκειται στην πραγματική αύξηση της συνολικής κερδοφορίας της επιχείρησης. Η εμπειρία στην συνδυαστική εφαρμογή της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας Ευρώπης-Ελλάδας – Βουλγαρίας επιτρέπει τον καλύτερο φοροσχεδιασμό. Έτσι, με την κατάλληλη διαχείριση, μειώνεται η φορολογητέα ύλη στην Ελλάδα, αντιστρέφοντας την αναλογία κέρδους-εισφορών σε σχέση με τα σημερινά ελληνικά δεδομένα.

Σε αυτό το σύστημα, για τη μητρική εταιρεία στη Βουλγαρία ισχύει:

 • 10% Φόρος στα Κέρδη
 • 5% Φόρος στην Διανομή Μερισμάτων
 • 20% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Βουλγαρίας
 • 0% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • 60€/μήνα Ασφαλιστικές Εισφορές του Διαχειριστή της εταιρείας
 • Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως (Χωρίς Capital Controls)

Για τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής (υποκατάστημα), όπως αυτά προβλέπεται ότι θα προκύψουν από τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό, ισχύουν:

 • 29% Φόρος στα Κέρδη
 • 5% (και όχι 15% που ισχύει στην Ελλάδα) Φόρος στην Διανομή Μερισμάτων
 • 24% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ελλάδος
 • 0% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Από 169€/μήνα (ανάλογα με τα κέρδη του Υποκαταστήματος) Ασφαλιστικές Εισφορές του Διαχειριστή της εταιρείας
 • Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως (Με περιορισμούς λόγω Capital Controls)

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι απαραίτητη η καθοδήγηση από εξειδικευμένη λογιστική εταιρεία. Η «τεχνογνωσία» στον φοροσχεδιασμό και τη συνδυαστική φορολόγηση Ελλάδας-Βουλγαρίας αποτελεί προϋπόθεση για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.