Εξασφαλίστε τα νομικά δικαιώματα της εταιρείας σας σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα!

8

Εξασφαλίστε τα νομικά δικαιώματα της εταιρείας σας σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα!

Το σύγχρονο εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, προκλήσεις και αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι συνεχόμενες διαφοροποιήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού πλαισίου επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες καθιστώντας επιτακτική την υποστήριξη μέσω νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε χώρα επιλέξετε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Η EPIDOSIS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξηςμε συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο και στην Κύπρο, στην Βουλγαρία και στην Πολωνία.

Με την εξειδικευμένη νομική γνώση που διαθέτουμε, μπορούμε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο νομικών υπηρεσιών με συνέπεια λόγου και έργου. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία κάθε νομική πρόκληση που θα προκύψει τόσο εντός των συνόρων, όσο και εκτός αυτών.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην εξασφάλιση και κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων σας που θα καλύψουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας από την ίδρυση και την καθημερινή λειτουργία μέχρι την ανάπτυξη της εταιρείας σας στις νέες χώρες και αγορές.

Supporto legale per aziende e privati

  • Richiesta di risarcimenti e arretrati
  • Redazione degli atti legali necessari al processo di costituzione e trasformazione di una società, nell'ambito di operazioni di fusione, consolidamento, scissione e scissione
  • Tutela legale delle controversie di lavoro, alloggi professionali e fondi assicurativi
  • Progettazione e completamento del processo di scioglimento, liquidazione e fallimento di una società
  • Γνωμοδότηση σε συμβολαιογραφικές πράξεις όπως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κυριότητας οχημάτων, επικύρωση πληρεξούσιων κλπ.
  • Tutela giuridica dalle operazioni con banche ed enti pubblici
  • Fornire consulenza e supporto legale negli accordi aziendali e nei contratti commerciali
  • Σύνταξη της μελέτης GDPR

Είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να βρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, έχοντας σε ετοιμότητα όλη την έμπειρη νομική ομάδα που θα σας οδηγήσει σε επιτυχία.

Για το λόγο αυτό, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης στην Atene (210 220 6611) και στην Salonicco (2310 477 725) για να συζητήσουμε για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, χωρίς να δαπανήσετε χρόνο σε νομικές διαδικασίες και υποθέσεις που θα προκύψουν τόσο κατά την ίδρυση όσο και την μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας σας.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία EPIDOSIS, πατήστε εδώ.

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.