Απαλλαγή από τις εισφορές στον ΕΦΚΑ για κατοίκους άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

epidosis logo

Σε μια περίοδο που οι εισφορές στον ΕΦΚΑ αυξάνονται δραματικά, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ευνοεί ιδιαίτερα τους Έλληνες επιχειρηματίες που δηλώνουν μόνιμη-φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία, οι οποίοι δύνανται να αποδίδουν εργοδοτικές εισφορές ΜΟΝΟ στον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα της Βουλγαρίας.

Ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει σαφώς ότι κάτοικος εξωτερικού που έχει την κατοικία του σε χώρα εντός ΕΕ και που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, δύναται να τύχει απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, με το νέο σύστημα, ξεκινούν από τα 176€/μήνα και αγγίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ τον χρόνο ενώ στη Βουλγαρία είναι μόλις 60€/μήνα.

Προγραμματίστε σήμερα μία συνάντηση με τους εξειδικευμένους Συμβούλους της Epidosis και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Νομοθεσία για τη δική σας επαγγελματική δραστηριότητα.

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.