10 Q & A για Ίδρυση Εταιρίας στην Βουλγαρία & Ίδρυση Υποκαταστήματος στην Ελλάδα

Q&A gia etairia

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για την ίδρυση εταιρίας στην Βουλγαρία:

1.Πρέπει να μιλάω τη γλώσσα;

Come cliente di EPIDOSIS non è necessario parlare bulgaro, in quanto si ha il vantaggio della presenza di un nostro dirigente con conoscenza del greco e del bulgaro in ogni occasione ritenuta necessaria, come banche, ministeri, servizi pubblici ecc.

L'eccellente comunicazione è un principio fondamentale della nostra azienda e per raggiungere questo obiettivo abbiamo traduttori e interpreti, riconosciuti dallo stato bulgaro. In EPIDOSIS, la tua esigenza di comprendere i documenti necessari cessa di esistere, poiché i nostri clienti ricevono sempre una traduzione in qualsiasi lingua desiderino.

2.Μπορώ να ιδρύσω την εταιρία χωρίς να χρειαστεί να μεταβώ στη Βουλγαρία;

Il processo di costituzione di una società in Bulgaria è complicato e richiede esperienza e conoscenza sull'argomento specifico. IL EPIDOSIS offre un supporto completo in modo che tu abbia bisogno solo di una visita nel paese vicino per fondare la tua azienda. Avendo un membro esperto della nostra azienda al tuo fianco durante la tua visita in Bulgaria, garantisci tempo e sicurezza nelle tue transazioni.

Tuttavia, nel caso in cui tu non possa trasferirti in Bulgaria, il EPIDOSIS consente di scegliere di costituire un'azienda da remoto. Ciò presuppone un ulteriore onere finanziario, la visita all'Ambasciata bulgara ad Atene o al Consolato bulgaro a Salonicco e l'apertura di un conto corrente e di capitale tramite Internet, al fine di avviare la nuova attività.

3.Αν έχω εταιρία στην Βουλγαρία ασφαλίζομαι υποχρεωτικά σε κάποιον φορέα στην Βουλγαρία; Μπορώ να επιλέξω σε ποια από τις δύο χώρες θα είμαι ασφαλισμένος;

Come imprenditore in Bulgaria, puoi essere assicurato con la compagnia di assicurazioni bulgara pagando un costo mensile di € 92, che ti esonera dalla compagnia di assicurazioni greca (EFKA), nel caso in cui tu faccia affari in Grecia.

Tuttavia, in base alla legislazione assicurativa pertinente dell'UE, hai la possibilità di scegliere se vuoi essere assicurato in Grecia o in Bulgaria e quindi pagare i contributi corrispondenti. IL EPIDOSIS fornisce proposte contabili complete che riguardano tutta la tua attività commerciale, in modo che come nostro cliente tu faccia sempre la scelta più sicura ed economica.

4.Μπορώ να αγοράσω ή να μισθώσω ακίνητο στην Βουλγαρία;

Gli immobili in Bulgaria hanno prezzi estremamente bassi e come proprietario di una società bulgara puoi acquistare o affittare qualsiasi tipo di immobile, come uffici, negozi, residenze, ecc. IL EPIDOSIS può portarti al trasloco più redditizio, assicurandoti la migliore proprietà possibile, risparmiando tempo prezioso dalla ricerca e dalla ricerca.

5.Μπορώ να αγοράσω όχημα στην Βουλγαρία;

Analogamente all'acquisto di immobili, la Bulgaria è adatta anche all'acquisto di un'auto. Il costo per l'acquisto o il noleggio di un'auto è particolarmente basso rispetto alla Grecia, quindi puoi guidare le auto, che in Grecia sono estremamente costose. In qualità di proprietario di un'azienda in Bulgaria puoi acquistare o noleggiare un'auto aziendale o aziendale. Come suo cliente EPIDOSIS sei nella posizione privilegiata di poterti procurare facilmente e velocemente l'auto dei tuoi sogni attraverso di lei GCCARS. Hai subito un piano di leasing estremamente economico, senza scritte in piccolo e costi nascosti, in modo da poter guidare la tua auto preferita ovunque e senza paura al minor costo possibile.

6.Θέλω να δημιουργήσω ένα e-shop, μπορώ να χρησιμοποιήσω την Βουλγάρικη εταιρία για της συναλλαγές;

Puoi vendere i prodotti della tua azienda attraverso il tuo e-shop in tutto il mondo, con un magazzino in Bulgaria. L'attività commerciale in Bulgaria non solo garantisce un migliore regime fiscale, ma anche un'apertura a nuovi mercati. Avere un e-shop in Bulgaria puoi aumentare il fatturato della tua attività vendendo contemporaneamente in più mercati. La Bulgaria, oltre ad essere una destinazione fiscale privilegiata, con un'aliquota del 10%, è un Paese in rapido sviluppo, che cerca al suo interno nuovi imprenditori.Pertanto, non solo puoi utilizzare la tua azienda bulgara per le tue transazioni, ma sarà anche la mossa migliore per aumentare il tuo fatturato.

7.Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, ποιο είναι το κόστος των εργατικών επιβαρύνσεων;

La forza lavoro ha costi salariali e non salariali estremamente bassi, in quanto indicativamente ricordiamo che lo stipendio base di un lavoratore non qualificato è di circa 200€/mese per 5 giorni e 8 ore di lavoro e i suoi contributi assicurativi sono di 92€/mese.

8.Εάν η εταιρία μου πουλάει ή αγοράζει από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πληρώνω ΦΠΑ;

Le transazioni intracomunitarie (tra stati dell'Unione Europea) sono esenti da IVA, attraverso il sistema VIES. Allo stesso tempo, le transazioni intrabulgare vengono liquidate immediatamente e il saldo del credito IVA viene restituito al conto bancario della tua azienda entro 45 giorni.

9.Αν αγοράζω προϊόντα από Ελληνικές εταιρίες για την Βουλγαρική εταιρεία μου, θα πληρώνω το Φ.Π.Α;

Poiché l'azienda greca da cui acquisti i prodotti ha diritto alle transazioni intracomunitarie, sei esente dal pagamento dell'IVA.

10.Αν εκδώσω ένα τιμολόγιο από την Βουλγαρική μου εταιρεία σε μία ελληνική, θα πληρώσει ο πελάτης ΦΠΑ;

Finché l'azienda del tuo cliente ha il diritto alle transazioni intracomunitarie, a nessuno viene addebitata l'IVA.

ίδρυση εταιρίας Βουλγαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione di una filiale in Grecia

Quindi, se hai un'azienda in Bulgaria, possiamo intraprendere la creazione di una filiale nel nostro paese e otterrai vantaggi - vantaggi SIGNIFICATIVI.

 • Zero Contributi a EFKA indipendentemente dall'ammontare del reddito per il Legale Rappresentante così come per tutti i titolari della società.
 • Esenzione dalla distribuzione dei dividendi in Grecia (dove l'aliquota è del 10% per le persone giuridiche) e rimpatrio del capitale alla società madre all'estero (Bulgaria).
 • Rappresentante Legale (anziché Amministratore) con possibilità di nominare qualsiasi soggetto con partita IVA greca senza incidere sull'azienda, se per altre attività (precedentemente) avesse debiti verso Agenzia delle Entrate, Fondi Assicurativi e Banche.
 • Imposizione dell'imposta sul reddito del 28% in Grecia, ma con un TRATTAMENTO SPECIALE in quanto presenta un bilancio consolidato alla Centrale, quindi il suo patrimonio netto è "alleggerito" IN MODO SIGNIFICATIVO.
 • Possibilità di instradare Transazioni Intra-Comunitarie (senza IVA) tramite la Capogruppo in Bulgaria.
 • Disponibilità di cassa che è configurata congiuntamente con la sede centrale all'estero e offre la flessibilità di trasferire fondi e prestiti interni

In altre questioni, il ramo Aliens ha nel nostro paese:

 • IVA normale
 • Ha una partita IVA greca ed è soggetta alla DOU delle società anonime
 • Bancomat fiscale o meccanismo fiscale
 • Mantiene libri di diploma (3a classe)
 • Impiega personale con assicurazione sociale
 • Affitta strutture nel nostro paese (negozio, ufficio, unità produttiva, magazzino, ecc.)
 • Può avere QUALSIASI ATTIVITÀ (KAD)
 • E in generale si comporta e viene trattata (in altre materie) come le aziende greche

Επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 & 210 726 4080 ή κλείστε ραντεβού παρακάτω.

Ανώνυμο 200 × 40 px 80 × 40 px 1

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.