10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο – Κάντε το επόμενο βήμα με την εγγύηση της EPIDOSIS

cyprus10

10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις πιέζονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η μείωση του κόστους για την κάλυψη όλο και υψηλότερων προσδοκιών των πελατών τους είναι απαραίτητη.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί διαμέσου των χρόνων σε ευυπόληπτο διεθνή κόμβο υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των τραπεζικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., εξελίσσεται σε ακόμα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, κατέχοντας μία στρατηγικά εμπορική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην Κύπρο οι διεθνείς νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα. Οι διοικητικές διαδικασίες για την εγκαθίδρυση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην ανάπτυξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, η Cipro μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιολογημένη πρόταση παραθέτωντας τους 10 πιο σημαντικούς λόγους. Σε αυτούς προσθέστε και τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό της EPIDOSIS που εγγυάται την κάλυψη των αναγκών σας ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

10+1 Λόγοι για να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο

ΕΕ και Ευρωζώνη
Η Κύπρος είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάιο του 2004 καθώς και μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση κρατών από τον Ιανουάριο του 2008. Οι ξένοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και αντιστρόφως.

Στρατηγική θέση
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας – παρέχει δε μια πύλη προς και από κάθε μία από αυτές.

Tassazione
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη με μόλις 12,5%. Η χώρα προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διάφανο φορολογικό σύστημα που είναι πλήρως συμβατό με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τα έσοδα από μερίσματα, τα κέρδη από τις μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού και τα κέρδη από την πώληση τίτλων απαλλάσσονται φορολογίας. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται από την Κύπρο.
γ) Οι περισσότερες διεθνείς πράξεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
δ) Η Κύπρος έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας με περισσότερες από 48 χώρες. Για μια πλήρη λίστα μπορείτε να επισκεφθείτε το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ που επικεντρώνονται στη μείωση ή την εξάλειψη του εξωτερικού των παρακρατούμενων φόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στατιστικά στοιχεία του 2011 δείχνουν ότι το 33,6% των Κυπρίων ηλικίας από 15 – 64 έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – υψηλότερο από το μέσο όρο των 23,6% της ΕΕ-27 και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο.

Αξία στις Επενδύσεις
Η Κύπρος είναι ένα δυναμικό επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει σχετικά το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικών, επενδύσεων και διαχείριση κεφαλαίων.

Νομικό Πλαίσιο
Στην Κύπρο η επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται με βάση το εθιμικό δίκαιο, τη λογιστική και νομική διαφάνεια: α) Το νομικό σύστημα βασίζεται στις αρχές του κοινού νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου και ευθυγραμμίζεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ (Acqui Communautaire).
β) Η Κύπρος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως το διεθνές δίκαιο, την εταιρική διοίκηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης. Οι περισσότερες μεγάλες νομικές εταιρείες συνδέονται ή συνεργάζονται με επιχειρήσεις του διεθνούς δικαίου.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου
Ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών περιλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα συνεισφέρει γύρω στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές και λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα
α) Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανταμείβει με ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις ποικίλες ανάγκες των διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την ευκολία του επιχειρείν.
β) Η Κύπρος στην ευκολία του επιχειρείν κατέλαβε την 36η θέση από 185 χώρες και την 16η στην ΕΕ των 27 βάσει του Doing Business Report 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας.
γ) Το περιοδικό Forbes το 2012 κατέταξε την Κύπρο στην 25η θέση από 144 χώρες ως καλύτερη χώρα στην αναφορά Doing Business.

Ποιότητα ζωής
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα θαυμάσιο περιβάλλον με ένα άνετο βιοτικό επίπεδο. Η ζωή και η εργασία στην Κύπρο συνδυάζεται με υπέροχο καιρό, όμορφη φύση, τέχνη και πολιτισμό, ασφάλεια, και πάνω απ’ όλα φιλόξενους ανθρώπους.
β) Η Κύπρος συνδυάζει το διεθνές ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έναν ευχάριστο και ισορροπημένο τρόπο ζωής.
γ) Η Κύπρος στην έκθεση του UNDP για το 2013 σχετικά με τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατετάγη 31η από 187 χώρες για την ποιότητα ζωής.
δ) Επίσης, το 2012 η Κύπρος κατετάγη 32η από 161 χώρες ως καλύτερη χώρα σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Doing Business Report του Bloomberg.

Κατοικία και δικαιώματα του πολίτη στην Κύπρο
α) Μη κάτοικοι της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής με την αγορά ενός ιδιωτικού σπιτιού τουλάχιστον 300.000 ευρώ και με καταθέσεις άνω των 30.000 ευρώ σε μια τοπική τράπεζα για τρία χρόνια.
β) Μη κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα με: επένδυση ελάχιστου 2 εκ. ευρώ σε κρατική εταιρεία και 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας/ πραγματοποιήσουν άμεσες επενδύσεις 5 εκ. Ευρώ/ έχοντας τραπεζικές καταθέσεις 5 εκ. ευρώ σε τοπική τράπεζα για πέντε χρόνια/ πληρωμές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ άνω των 500.000 ευρώ.

+1 La garanzia EPIDOSI

1Για να στεφθεί με επιτυχία και ασφάλεια το επιχειρησιακό σας εγχείρημα θα πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο πλάνο και οι βέλτιστες πρακτικές. Ο ολοκληρωμένος φοροσχεδιασμός που προσφέρουμε, λόγω μακρόχρονης εμπειρίας και ενασχόλησης με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου μας επιτρέπει να προτείνουμε μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην κάθε περίπτωση – την δική σας. Με υψηλή κατάρτιση, βαθιά γνώση και εχεμύθεια θα καλύψουμε κάθε επιχειρησιακή σας ανάγκη τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

 

Come posso aprire una società a Cipro?

Η registrazione di una nuova società a Cipro si inizia con la scelta della forma giuridica più idonea e la sottoscrizione dell'atto costitutivo. Raccomandiamo che la Società di Cipro assuma la forma di una Società a Responsabilità Limitata e la sua costituzione richiede quanto segue:

Nome della società: La prima fase consiste nella scelta del nome e nella sua approvazione da parte del Dipartimento del Registro delle Imprese di Cipro. Il nome può essere in greco o in inglese con la parola Limited alla fine.

Atto costitutivo e Statuto della SocietàDopo l'approvazione del nome, l'atto costitutivo e lo statuto della società vengono preparati e depositati dall'avvocato presso il Dipartimento del Registro delle Imprese.

AzionistiOgni società è tenuta a nominare almeno un azionista su base provinciale. L'azionista può essere una persona fisica o giuridica. Se l'azionista desidera mantenere l'anonimato, può farlo attraverso i servizi fiduciari e di nomina.

Direttori e SegretarioUna società cipriota, al momento della sua costituzione e durante la sua vita, deve avere almeno un amministratore e un segretario. Affinché la società sia considerata residente fiscale a Cipro e possa godere di tutti i benefici, la maggioranza degli amministratori deve essere residente fiscale a Cipro. Questo può essere fatto attraverso i servizi amministrativi.

Sede legaleLa sede legale deve essere situata nella Repubblica di Cipro e ciò può essere fatto attraverso i servizi amministrativi.

Al momento della costituzione della società, i proprietari della stessa sono dotati di quanto segue:

 • Certificato di costituzione
 • Attestato di Amministrazione e Segretario
 • Attestato di Sede Legale
 • Certificato di azioni
 • Statuto e Statuto della Società

 

Obblighi annuali della società

La società, se tiene i libri contabili secondo gli International Accounting Standards, deve presentare i bilanci certificati all'Income Tax, registrare i conti certificati presso il Registro delle Imprese e pagare al Dipartimento del Registro delle Imprese la quota di € 350 ogni anno .

 

Ora di registrazione

Il processo di registrazione avviene senza procedura accelerata entro una settimana o con procedura accelerata entro 3-4 giorni lavorativi.

EPIDOSIS si impegna a guidare la vostra attività e a portare a termine con successo il vostro investimento a Cipro, informandovi su tutti i passi necessari e sulle azioni che verranno intraprese.

 

 

Tι μπορεί και προσφέρει η EPIDOSIS σε σας 

La nostra azienda ha uffici a Nicosia, la capitale di Cipro. In questo modo EPIDOSIS è in grado di soddisfare immediatamente e velocemente qualsiasi esigenza che si presenti per la vostra azienda cipriota. Non resta che chiamare immediatamente gli uffici della nostra azienda ad Atene e Salonicco e prenotare un incontro con i consulenti specializzati della nostra azienda.

 

- Incorporazione - Costituzione di una società a Cipro

La registrazione di una società a Cipro è un processo estremamente semplice e viene completato senza la procedura accelerata entro una settimana o con la procedura accelerata entro 4 giorni lavorativi. La procedura costituzione di una società (ή trasferimento del sedile) a Cipro, è un processo breve e altamente motivato. In base ai vostri interessi di business e di sviluppo, EPIDOSIS, dopo aver condotto un'analisi approfondita delle vostre reali esigenze, vi proporrà la strategia più appropriata. pianificazione fiscale.

 

- Aziende pronte (RMC) a Cipro

Sapevate che è possibile ottenere una società legale a Cipro, completamente integrata nel sistema europeo VIES e con tutti i certificati necessari? Entro 10-15 giorni ci occupiamo di tutte le procedure e del trasferimento delle quote societarie in modo che la società possa svolgere qualsiasi attività commerciale.

 

- Filiale estera con sede a Cipro

Quale strategia commerciale specifica vi permette di godere delle favorevoli disposizioni fiscali di Cipro senza interrompere affatto la vostra attività in Grecia? Stabilendo una filiale estera in Grecia e trasferendo la sede centrale a Cipro, la vostra azienda otterrà un significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende nazionali.

 

EPIDOSI: Servizi integrati di supporto fiscale e contabile

EPIDOSIS vi offre un'assistenza fiscale e contabile completa e servizi di pianificazione fiscale per le attività che intendete avviare o che avete già avviato a Cipro.

 • Assistenza contabile da parte del nostro personale esperto.
 • Pianificazione fiscale personalizzata basata sulla legislazione fiscale combinata di Grecia e Cipro.
 • Tenere e monitorare i libri contabili dell'azienda.
 • Formazione - formazione dei vostri dirigenti per la corretta emissione delle fatture - documenti emessi dalla vostra azienda.
 • Presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali all'ufficio finanziario competente.
 • Pagamento attraverso il sistema bancario di tutte le imposte che si verificheranno durante l'esercizio finanziario.
 • Processo decisionale da Cipro e non dalla Grecia, poiché è lì che si trova il luogo di incontro del Consiglio di amministrazione.
 • Dati finanziari dell'azienda (fatturato, utili, pagamenti di bonifici bancari) in modo da poter dimostrare che la vostra azienda è attiva e non inattiva.

 

Siamo EPIDOSI

Crediamo che ogni professionista debba sviluppare la propria attività senza barriere e ostacoli. Essere in grado, al di fuori di questioni fiscali, contabili e legali, di creare un'azienda funzionale, redditizia e in continua evoluzione. Inoltre, grazie a una vasta gamma di servizi principali e complementari, è in grado di abbracciare ogni aspetto della vostra attività e di portarla costantemente al top. La nostra missione è quella di assistere in ogni aspetto chiave dell'azienda, in modo che ogni imprenditore possa investire il proprio tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche che produrranno profitti e crescita.

Siamo a vostra disposizione per un appuntamento gratuito presso i nostri uffici di Salonicco e Atene o a distanza per parlare del vostro business plan e di come possiamo contribuire al vostro successo professionale con passi definiti e assoluta competenza.

Contattate il team di esperti di EPIDOSIS direttamente oggi al numero 2310 477725 o compilate il modulo di contatto. QUI.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.