Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση υποκαταστήματος Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα

Η EPIDOSIS, έχοντας φυσική παρουσία στη Βουλγαρία, μπορεί να συμβάλλει στην επέκταση
της επιχείρησής σας από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, διατηρώντας την έδρα σας στην
Βουλγαρία (Headquarters)
και τη διοίκηση στα χέρια σας, χωρίς να αλλάξετε γραφείο,
συνεργάτες ή οτιδήποτε από την τωρινή επιχείρηση σας, με την ίδρυση υποκαταστήματος
στην Ελλάδα (Branch).

Σε περίπτωση που έχετε εταιρεία στη γειτονική χώρα (Βουλγαρία), εμείς αναλαμβάνουμε την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας σας πολλά θετικά αποτελέσματα:

 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα, δεν
  υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές
  του ΕΦΚΑ
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν υπόκειται σε προσωπική φορολόγηση. Άρα στο
  προσωπικό του εκκαθαριστικό, δεν λαμβάνει αμοιβές από το υποκατάστημα και
  δεν φορολογείται
 • Ο φόρος διανομής μερίσματος στην Ελλάδα (5% στα εταιρικά κέρδη μετά φόρων)
  δεν αφορά την περίπτωση υποκαταστήματος αλλοδαπής, καθώς τα κέρδη μετά
  φόρων επαναπατρίζονται στη Βουλγαρία και φορολογούνται εκεί
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος χρειάζεται με το Ελληνικό ΑΦΜ να
  εκπροσωπήσει την εταιρεία και δεν αναζητάται από τις ελληνικές αρχές

  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Η φορολόγηση του υποκαταστήματος αλλοδαπής υπόκειται στον ελληνικό νόμο με
  22% στα καθαρά κέρδη
  , αλλά με τη βοήθεια του ενοποιημένου ισολογισμού
  καταφέρνουμε να βρούμε ισορροπία στη φορολογική επιβάρυνση
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (χωρίς ΦΠΑ ) μέσω της Μητρικής εταιρείας στη
  Βουλγαρία και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα
 • Ταμειακά διαθέσιμα που συνδιαμορφώνονται από κοινού με το κεντρικό στην
  αλλοδαπή και προσφέρουν ευελιξία στη μεταφορά κεφαλαίων και εσωτερικού
  δανεισμού

To υποκατάστημα της Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα διαθέτει:

 • Διαθέτει Ελληνικό Α.Φ.Μ, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Ανωνύμων Εταιρειών και μπορεί να
  κάνει όλες τις συναλλαγές ακόμα και ενδοκοινοτικές
 • Κανονική υπαγωγή στο ΦΠΑ
 • Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή Φορολογικό Μηχανισμό
 • Τηρεί Διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ κατηγορίας)
 • Απασχολεί προσωπικό με Ασφάλιση ΕΦΚΑ καθώς έχει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη
 • Μισθώνει εγκαταστάσεις στη χώρα μας (κατάστημα, γραφείο, παραγωγική
  μονάδα, αποθήκη κλπ)
 • Δύναται να έχει οποιονδήποτε ΚΑΔ
 • Λειτουργεί και αντιμετωπίζεται σε όλα τα θέματα, όπως οι υπόλοιπες Ελληνικές
  εταιρείες
 • Διαθέτει EORI number και μπορεί να κάνει εκτελωνισμούς στην Ελλάδα
 • Διαθέτει Iban σε Ελληνική τράπεζα και μπορεί να κάνει όλες τις τραπεζικές
  συναλλαγές
 • Μπορεί να υπαχθεί σε δράσεις ΕΣΠΑ για να λάβει επιδοτήσεις
 • Έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα

Το υποκατάστημα της βουλγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα πέρα από την επέκταση στην
ακμάζουσα αγορά της Ελλάδας, θα αναβαθμίσει την εικόνα της επιχείρησης σας,
καθιστώντας την πολυεθνική
, προσθέτοντας επιπλέον φορολογικά πλεονεκτήματα στην
δραστηριότητα της, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα έμπειρα στελέχη μας, για να
θέσουμε όλα τα παραπάνω σε μία συνάντηση εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού