Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός

Η υποβολή δηλώσεων ξεκινάει από τις 12 Μαρτίου 2019

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» δημοσίευσε την έναρξη υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». Στόχος της δράσης αυτής είναι η απόκτηση ή βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 100.000€ – 600.000€. Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι 45%.

Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Ξενοδοχεία (3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών)
 • Τουριστικά Καταλύματα (εντός παραδοσιακών κτισμάτων)
 • Camping (3 αστέρων και άνω)
 • Ξενώνες νεότητας
 • Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ.
 • Τουριστικά Γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
 • Όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις

Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες δαπανών όπως ορίζονται από το πρόγραμμα είναι:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα παραγωγής
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Ιστοσελίδα
 • e – shop

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

Ειδικότερα:

 • Για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.
 • Για τις περιπτώσεις δημιουργίας νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, θα πρέπει να αφορά τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Ο χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 24 μήνες.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η απόδειξη ιδίας συμμετοχής τουλάχιστον του 60% της ιδίας συμμετοχής του αιτούντος.

Οι ημερομηνίες υποβολών είναι από 12/03/2019 έως 14/6/2019.

Ενδιάμεσος Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με