Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση εταιρίας με κεφάλαιο μόλις 1€ και χωρίς επίσκεψη στην Εφορία; Κι όμως γίνεται

Ίδρυση εταιρίας με κεφάλαιο μόλις 1€

Ένα από τα στάδια της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι τι μορφή θα έχει η εταιρία που θα συσταθεί.

Η σωστή επιλογή μπορεί στην αρχή να μοιάζει μικρής σημασίας, ωστόσο είναι σημαντική στη συνέχεια καθώς και μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη.

Η νέα μορφή εταιρίας που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ονομάζεται  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) απαιτεί ελάχιστο χρόνο σύστασης και σχετικά μικρό όγκο δικαιολογητικών και τοποθετείται ανάμεσα στην Ατομική επιχείρηση και τις άλλες μορφές εταιρικών σχημάτων όπως η ΕΠΕ, ΟΕ και ΑΕ.

Η ΙΚΕ συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα για σε σχέση με τις άλλες εταιρικές μορφές.

 • Ελάχιστο κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε ένα Ευρώ
 • Οι μετοχές διαχωρίζονται από το κεφάλαιο
 • Είναι εμπορικού σκοπού εταιρία και διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα
 • Έχει περιορισμένα τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδά της (δικηγόρος, συμβολαιογράφος και κοινοποιήσεις)
 • Αναγνωρίζεται κάθε εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή ευθύνη εγγυητή), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας είναι απλές και ξεκάθαρες
 • Διαθέτει σχετικά μεγάλη ευελιξία στις επιλογές και τις αλλαγές/τροποποιήσεις εξαιτίας της αμφίπλευρης ταυτότητάς της και ως κεφαλαιουχική και ως προσωπική (ιδιωτική) εταιρία

 

ΑΤΟΜΙΚΗ Vs IKE

Συχνά όταν κιόλας η έναρξη είναι άμεση και επιτακτική συχνά τίθεται ένα δίλημμα. “ΑΤΟΜΙΚΗ ή ΙΚΕ”. Ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας μπορεί να είναι αρκετά διαφωτιστικός σχετικά με το ποιο εταιρικό σχήμα θα επιλεγεί.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 € 1.000,00 €
Διαδικασία σύστασης Στην Εφορία μέσα από την Υπηρεσία Μια Στάση του ΓΕΜΗ
Φορολογική Έδρα στο σπίτι ναι υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την δραστηριότητα ΟΧΙ
Χρήση συνεργατικού χώρου ως φορολογική έδρα ναι υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την δραστηριότητα ναι υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την δραστηριότητα
Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων  Β’ – Απλογραφικά Γ’ – Διπλογραφικά
Φορολογικές Υποχρεώσεις Λιγότερες Περισσότερες – μηνιαίως
Συντελεστής φορολογίας Ξεκινάει από 9% 24%
Προκαταβολή φόρου 100% 100%
Φόρος Μερισμάτων Δεν έχει 5%
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Δεν χρειάζεται Επιβάλλεται
Υποχρέωση απογραφής Όχι Ναι
Διάρκεια Λειτουργίας απεριόριστη Ορισμένου χρόνου (12 έτη εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό
Ελάχιστο υποχρεωτικό Κεφάλαιο Δεν απαιτείται Ένα (1) ευρώ
Ευθύνη Εταίρων Απεριόριστη – Και με την προσωπική τους περιουσία Ευθύνη έχει η ΙΚΕ. Οι εταίροι μέχρι το ύψος των εισφορών τους
Δυνατότητα λήψης αμοιβής από τον διαχειριστή Όχι Ναι
Ετήσια Συνδρομή ΓΕΜΗ 30,00 € 100,00 €
Μεταβολή δραστηριότητας Ενημέρωση σε ΕΦΚΑ και μητρώο εφορίας Τροποποίηση καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ

 

Πριν την τελική επιλογή για το τι μορφή επιχείρησης να επιλέξει, είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσει  αρχικά τι επιχειρηματικό σκοπό έχει βάσει του σχεδίου που έχει και έπειτα να υπολογίσει το πως θα εξελιχθεί τα πρώτα χρόνια σε σχέση με τον τζίρο και τα κέρδη του.

Η επιλογής της νομικής μορφής ΙΚΕ συμφέρει όταν αναμένεται η επιχείρηση να έχει αρκετά κέρδη από την αρχή και βάσει του επιχειρηματικού του σχεδίου πρόκειται να κάνει άμεση και ταχεία ανάπτυξη με υποκαταστήματα και αγορές.

 

 

Διαδικασία σύστασης ΙΚΕ

Εφόσον αποφασιστεί να συσταθεί ΙΚΕ ως νομική μορφή, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

Έδρα της ΙΚΕ: Αν και ακόμα υπό σύσταση, η έδρα μπορεί να μισθωθεί με εγγύηση του διαχειριστή της υπό σύσταση εταιρίας.

Σκοπός της ΙΚΕ: Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι σωστοί ΚΑΔ και προβλεφθούν όσοι θα έχετε καταλήξει έστω στους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μπορεί ο σύμβουλος κατά την σύσταση να ενεργοποιήσει τους ορθούς Κ.Α.Δ.. Καλό είναι να κάνετε μία μνεία και για δραστηριότητες που τυχόν να δραστηριοποιηθείτε στο μέλλον έτσι ώστε να αποφύγετε τις περιττές τροποποιήσεις καταστατικών.

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος της εταιρίας: Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις είναι βασικό  να μην υπάρχει άλλη εταιρία με την ίδια επωνυμία και τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Από την πλευρά της επωνυμίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι επιθυμείτε, καθώς δεν απαιτείται να αναφέρονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στον τομέα της ονομαοδοσίας το τμήμα Marketing & Business Development της EPIDOSIS μπορεί να σας βοηθήσεις και να σας καθοδηγήσει ώστε να βρείτε το κατάλληλο διακριτικό για την υπό σύσταση εταιρία σας.

Κεφάλαιο της εταιρίας: Ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι το απαιτούμενο κεφάλαιο είναι μόλις 1€. Ωστόσο αυτό που συνίσταται είναι να ορισθεί το κεφάλαιο που πρόκειται να επενδυθεί στην επιχείρηση. Αυτό δεν αποφύγει προβλήματα στα λογιστικά άρθρα καθώς και την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του ποσού σε κάθε αύξηση κεφαλαίου.

Διαχειριστής της εταιρίας: Ο ορισθείς διαχειριστής είναι αυτός που θα έχει υποχρέωση ασφάλισης ΕΦΚΑ ενώ για τους εταίρους είναι προαιρετικό. Επίσης, για τη διαδικασία σύστασης δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα τόσο για το διαχειριστή όσο και για τους εταίρους. Επισημαίνεται επιπλέον, ότι αν επιλέξετε ο διαχειριστής να ούτε το 1% και ταυτόχρονα ο εταίρος να έχει σχεδόν 100% επί των εταιρικών μεριδίων, τότε σε αυτή την περίπτωση η ΙΚΕ θεωρείται μονοπρόσωπη, και συνεπώς δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης και του διαχειριστή και του εταίρου.

Από το 2020 έχουν αλλάξει οι εισφορές των διαχειριστών ΙΚΕ όπως και ατομικών επιχειρήσεων, για την κύρια ασφάλιση. Δεν συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης. Επίσης, δίνεται πια το δικαίωμα στους διαχειριστές των εταιρειών να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση πλέον της κατώτατης υποχρεωτικής.

 

Μετά την έναρξη

Μετά την έναρξη της εταιρίας τα βήματα που ακολουθούν είναι τα εξής:

 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζα: Έκδοση όψεως λογαριασμού, άμεσα, καθώς εντός 30 ημερών από την έναρξη θα πρέπει να δηλωθεί στο taxis ο ΙΒΑΝ ως επαγγελματικός λογαριασμός.
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας: Η κατοχύρωση του domain είναι απαραίτητη προκειμένου Η διεύθυνση ιστοσελίδας να κοινοποιηθεί στο ΓΕΜΗ. Κι εδώ απευθυνθείτε στο το τμήμα Marketing & Business Development της EPIDOSIS για να σας παράσχει τις ανάλογες κατευθύνεις.
 • Κατάθεση Πιστοποιητικού αρχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ συνοδευόμενο με το πρακτικό Διαχείρισης.
 • Ανάρτηση μισθωτηρίου της έδρας στο TAXIS με δήλωση του ΑΦΜ της ΙΚΕ και αντίστοιχη καταχώρησή του ιδιοκτήτη της έδρας στο υ στο TAXIS.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απασχολήσετε προσωπικό στην ΙΚΕ, θα πρέπει να κάνετε απογραφή στο ΙΚΑ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιες μέρες πριν παρέχοντας στον λογιστικό σας σύμβουλο τα στοιχεία των εργαζόμενων προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες και το προσωπικό να ξεκινήσει να εργάζεται.
 • Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της νεοιδρυθείσας ΙΚΕ προϋποθέτει την προμήθεια ταμειακής ή φορολογικού μηχανισμού θα πρέπει να ελέγξετε αν είστε υπόχρεος P.O.S. . Τέλος από την 1/1.2021 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσα από την εφαρμογή  myData της ΑΑΔΕ. Κι εδώ η EPIDOSIS μπορεί να σας προτείνει ως επίσημος Accounting Partner της EPSILON NET την εφαρμογή EPSILON SMART που είναι απόλυτα συμβατή  με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

Σε συτό το σημείο η ΙΚΕ ξεκινάει τη δραστηριότητά της και είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

 

 

#PoweredbyEPIDOSIS – Η απόλυτη 360ο Υποστήριξη μόνο από την EPIDOSIS

PoweredbyEpidosis2

 

H EPIDOSIS δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Πολωνία, παρέχοντας υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα, για περισσότερα από 30 χρόνια. Η εκτεταμένη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγορές μας έχει εξοπλίσει με ασύγκριτη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιτυχίας.

Κάθε εταιρία που υποστηρίζεται λογιστικά και φοροτεχνικά από την EPIDOSIS, καλύπτεται και σε όλους τομείς του επιχειρηματικού φάσματος. Ξεκινώντας από τη νομική και τη μεταφραστική υποστήριξη, συνεχίζει με την αναζήτηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα και χρηματοδότησης μέχρι την ανάπτυξη στρατηγική προώθηση και την υποστήριξη του business development της επιχείρησης.

Η συνεργασία με την EPIDOSIS θα σας «μυήσει» στην απολύτη 360ο υποστήριξη από μια και μόνο εταιρία. Αυτό που εμείς ονομάζουμε #PoweredbyEPIDOSIS και μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε γνωρίζετε μέχρι τώρα στον τομέα της Συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

 

– Εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός

Ο λογιστικός σχεδιασμός και ο έλεγχος αυτού είναι διαδικασίες απαραίτητες ώστε αφενός να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και αφετέρου να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια πάντα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας κάθε χώρας. Ο σωστός φοροσχεδιασμός θωρακίζει το σύνολο της επιχείρησης σας λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο εκάστοτε περιβάλλον που αυτή δραστηριοποιείται.

 

– Πλήρης φορολογική και τραπεζική υποστήριξη

Η εταιρία EPIDOSIS σας παρέχει υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής Υποστήριξης αλλά και έναν ολοκληρωμένο φοροσχεδιασμό που θα αγκαλιάσει κάθε πτυχή της επιχείρησης σας. Συγχρόνως είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε κάθε επιχειρηματία στο  άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όψεως σε Ελληνικές τράπεζες και του εξωτερικού.

 

– Μισθοδοτική κάλυψη και υποστήριξη 

Παρακολούθηση των ασφαλιστικών εισφορών και υποχρεώσεων του διαχειριστή καθώς και των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, τη μισθοδοσία και πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων υποβολών αναφορικά με αυτήν τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

 

– Εφαρμογή Ηλεκτρονικής τιμολόγησης  EPSILON Smart

Αναπόσπαστο μέρος της λογιστικής υποστήριξης της εταιρίας είναι και η εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς από τις 20 Ιουλίου 2020 όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τα δεδομένα όλων τα λογιστικών εγγραφών τους στην πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.

Στην πλατφόρμα αυτή τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-βιβλία) τα οποία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης.

H EPIDOSIS, ως Official Accounting Partner της EPSILON NET μπορεί και παρέχει σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία και μικρομεσαία επιχείρηση τη λύση του EPSILON Smart, την αρτιότερη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προκειμένου εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία, να ξεκινήσει τη μετάβαση στην τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

– Δωρεάν Tax Training Seminar

Σε κάθε νέα συνεργασία η EPIDOSIS οργανώνει για λογαριασμό του πελάτη ένα Εξατομικευμένο Φορολογικό Σεμινάριο. Αυτό αφορά την ορθή έκδοση των παραστατικών της εταιρίας και τη λογιστική διαχείριση αυτής. Η εκπαίδευση γίνεται κατά την έναρξη εργασιών της εταιρίας του και εάν απαιτηθεί δύναται να επαναληφθεί. Αφορά τη γενική διαχείριση ενώ ειδικά θέματα διευκρινίζονται οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί.

 

– Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη

Το Νομικό τμήμα της εταιρείας μας με τους έμπειρους δικηγόρους μας, πέρα από την νομική σύσταση της εταιρείας σας, αναλαμβάνουν την σύνταξη όλων των εμπορικών συμβάσεων καθώς και των λοιπών νομικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την λειτουργία της εταιρείας σας. Η EPIDOSIS επιπλέον μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντά σας σε οποιαδήποτε συναλλαγή με δυνητικούς συνεργάτες και να αναλάβει την εξασφάλισή σας για θέματα όπως η κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

 

– Αναζήτηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα

Η EPIDOSIS με την εκκίνηση της συνεργασίας θα αναλάβει την αναζήτηση ένταξής σε οποιαδήποτε χρηματοδοτικά και επιδοτούμενα προγράμματα όπως:

– ΤΕΠΙΧ

– Προγράμματα ΕΣΠΑ

– Προγράμματα Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 

– Marketing & Business Development Support

To συμβουλευτικό τμήμα της EPIDOSIS με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου επιτελείου μπορεί να διαμορφώσει για εσάς μια ολοκληρωμένη πρόταση marketing και branding mentoring αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, e-shop ακόμα και τη στρατηγική προώθησης στο web και τα social media  καθώς και την ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού και video.

Κάθε έργο επιβλέπεται από εμάς έχοντας διαρκή επαφή με την ομάδα υλοποίησης προκειμένου να εξασφαλίσει το ιδανικό αποτέλεσμα και την απόλυτη επιτυχία της προωθητικής καμπάνιας.

Παράλληλα, θα σας παρέχει τακτικά reports προόδου, αλλά και training sessions, μέσα από τα οποία θα μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών σας social media.

 

– Ίδρυση – Σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία, Κύπρο ή Πολωνία

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσφέρει μια σειρά από επιλογές με σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας ευέλικτης και ανταγωνιστικής ηλεκτρονικής επιχείρησης, καταρρίπτοντας τα οικονομικά σύνορα και ξεπερνώντας τα «στεγανά» μιας τοπικής εταιρίας.

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, ενώ η πλήρης ενεργοποίηση θα ολοκληρωθεί σε 10-15 εργάσιμες ημέρες. Ταυτόχρονα, η εταιρεία σας θα εισαχθεί στο σύστημα VIES και θα αποκτήσει ευρωπαϊκό ΑΦΜ και τελωνειακό αριθμό EORI το οποίο αφορά διεθνείς συναλλαγές με τρίτες χώρες.

 

– Υποκατάστημα αλλοδαπής με έδρα μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα

Η ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία εξαιρετικά απλή και σύντομη, με σκοπό να πετύχουμε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που προσφέρει το σύστημα των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών χωρίς να διακόψετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

Epidosis Provided Services

 

Η παρούσα ανάρτηση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί μέρος εξειδικευμένης παροχής συμβουλών. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ευέλικτες μορφές ίδρυσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να κλείσουμε ένα δωρεάν ραντεβού και να συζητήσουμε για τον Εξατομικευμένο Φοροσχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με