Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός, η νέα μορφή Λογιστικής Υποστήριξης

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Με παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην ελληνική πραγματικότητα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημα με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ο ολοκληρωμένος φοροσχεδιασμός που προσφέρουμε, η συνολική λογιστική κάλυψη καθώς και η εξειδικευμένη υπηρεσία ελεγκτικής θα θωρακίσει την επιχείρηση σας από κάθε φορολογικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει.

Προσαρμόζουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας πάνω στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης και υλοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική. Μαζί θα αναλύσουμε τις πραγματικές ανάγκες σας και θα εφαρμόσουμε το κατάλληλο πλάνο και την βέλτιστη στρατηγική με υπηρεσίες που θα καλύψουν το σύνολο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η μεγάλη εξειδίκευση μας στον φοροσχεδιασμό μας επιτρέπει να παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Κάθε εταιρία που υποστηρίζεται λογιστικά και φοροτεχνικά από την EPIDOSIS, καλύπτεται και σε όλους τομείς του επιχειρηματικού φάσματος. Ξεκινώντας από τη νομική και τη μεταφραστική υποστήριξη, συνεχίζει με την αναζήτηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα και χρηματοδότησης μέχρι την ανάπτυξη στρατηγική προώθηση και την υποστήριξη του business development της επιχείρησης.

Τι μπορεί να κάνει η EPIDOSIS για εσάς

Η συνεργασία με την EPIDOSIS θα σας «μυήσει» στην απολύτη 360ο υποστήριξη από μια και μόνο εταιρία. Αυτό που εμείς ονομάζουμε #PoweredbyEPIDOSIS και μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε γνωρίζετε μέχρι τώρα στον τομέα της Συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

 

 -Σύσταση εταιρίας ακόμα με κεφάλαιο 1  €

Μαζί σας αφού αποσαφηνίσουμε τους σκοπούς και το πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας σας μπορούμε να προτείνουμε και να ορίσουμε τη νομική μορφή της εταιρίας σας. Έπειτα αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα, με συνέπεια και επαγγελματισμό, την ίδρυση της επιχείρησής σας προκείμενου να ξεκινήσετε τη δραστηριότητά σας, το συντομότερο δυνατό.

 

– Εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός

Ο λογιστικός σχεδιασμός και ο έλεγχος αυτού είναι διαδικασίες απαραίτητες ώστε αφενός να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και αφετέρου να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια πάντα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας κάθε χώρας. Ο σωστός φοροσχεδιασμός θωρακίζει το σύνολο της επιχείρησης σας λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο εκάστοτε περιβάλλον που αυτή δραστηριοποιείται.

 

– Πλήρης φορολογική και τραπεζική υποστήριξη

Η εταιρία EPIDOSIS σας παρέχει υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής Υποστήριξης αλλά και έναν ολοκληρωμένο φοροσχεδιασμό που θα αγκαλιάσει κάθε πτυχή της επιχείρησης σας. Συγχρόνως είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε κάθε επιχειρηματία στο  άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όψεως σε Ελληνικές τράπεζες και του εξωτερικού.

 

– Μισθοδοτική κάλυψη και υποστήριξη 

Παρακολούθηση των ασφαλιστικών εισφορών και υποχρεώσεων του διαχειριστή καθώς και των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, τη μισθοδοσία και πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων υποβολών αναφορικά με αυτήν τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

 

– Εφαρμογή Ηλεκτρονικής τιμολόγησης  EPSILON Smart

Αναπόσπαστο μέρος της λογιστικής υποστήριξης της εταιρίας είναι και η εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς από τις 20 Ιουλίου 2020 όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τα δεδομένα όλων τα λογιστικών εγγραφών τους στην πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.

Στην πλατφόρμα αυτή τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-βιβλία) τα οποία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης.

H EPIDOSIS, ως Official Accounting Partner της EPSILON NET μπορεί και παρέχει σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία και μικρομεσαία επιχείρηση τη λύση του EPSILON Smart, την αρτιότερη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προκειμένου εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία, να ξεκινήσει τη μετάβαση στην τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

– Δωρεάν Tax Training Seminar

Σε κάθε νέα συνεργασία η EPIDOSIS οργανώνει για λογαριασμό του πελάτη ένα Εξατομικευμένο Φορολογικό Σεμινάριο. Αυτό αφορά την ορθή έκδοση των παραστατικών της εταιρίας και τη λογιστική διαχείριση αυτής. Η εκπαίδευση γίνεται κατά την έναρξη εργασιών της εταιρίας του και εάν απαιτηθεί δύναται να επαναληφθεί. Αφορά τη γενική διαχείριση ενώ ειδικά θέματα διευκρινίζονται οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί.

 

– Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη

Το Νομικό τμήμα της εταιρείας μας με τους έμπειρους δικηγόρους μας, πέρα από την νομική σύσταση της εταιρείας σας, αναλαμβάνουν την σύνταξη όλων των εμπορικών συμβάσεων καθώς και των λοιπών νομικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την λειτουργία της εταιρείας σας. Η EPIDOSIS επιπλέον μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντά σας σε οποιαδήποτε συναλλαγή με δυνητικούς συνεργάτες και να αναλάβει την εξασφάλισή σας για θέματα όπως η κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

 

– Αναζήτηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα

Η EPIDOSIS με την εκκίνηση της συνεργασίας θα αναλάβει την αναζήτηση ένταξής σε οποιαδήποτε χρηματοδοτικά και επιδοτούμενα προγράμματα όπως:

– ΤΕΠΙΧ

– Προγράμματα ΕΣΠΑ

– Προγράμματα Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 

– Marketing & Business Development Support

To συμβουλευτικό τμήμα της EPIDOSIS με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου επιτελείου μπορεί να διαμορφώσει για εσάς μια ολοκληρωμένη πρόταση marketing και branding mentoring αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, e-shop ακόμα και τη στρατηγική προώθησης στο web και τα social media καθώς και την ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού και video.

Κάθε έργο επιβλέπεται από εμάς έχοντας διαρκή επαφή με την ομάδα υλοποίησης προκειμένου να εξασφαλίσει το ιδανικό αποτέλεσμα και την απόλυτη επιτυχία της προωθητικής καμπάνιας.

Παράλληλα, θα σας παρέχει τακτικά reports προόδου, αλλά και training sessions, μέσα από τα οποία θα μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών σας social media.

 

– Ίδρυση – Σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία, Κύπρο ή Πολωνία

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσφέρει μια σειρά από επιλογές με σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας ευέλικτης και ανταγωνιστικής ηλεκτρονικής επιχείρησης, καταρρίπτοντας τα οικονομικά σύνορα και ξεπερνώντας τα «στεγανά» μιας τοπικής εταιρίας.

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, ενώ η πλήρης ενεργοποίηση θα ολοκληρωθεί σε 10-15 εργάσιμες ημέρες. Ταυτόχρονα, η εταιρεία σας θα εισαχθεί στο σύστημα VIES και θα αποκτήσει ευρωπαϊκό ΑΦΜ και τελωνειακό αριθμό EORI το οποίο αφορά διεθνείς συναλλαγές με τρίτες χώρες.

 

Η παρούσα ανάρτηση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί μέρος εξειδικευμένης παροχής συμβουλών. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ευέλικτες μορφές ίδρυσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να κλείσουμε ένα δωρεάν ραντεβού και να συζητήσουμε για τον Εξατομικευμένο Φοροσχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική