Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Γιατί να επενδύσω στη Βουλγαρία;

Η ένταξη της Βουλγαρίας από το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν οδηγήσει πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες στη σύσταση εταιρειών στην γειτονική χώρα ή στη μεταφορά της έδρας τους εκεί.

Οι μικροί φορολογικοί συντελεστές, το απλό φορολογικό σύστημα, τα χαμηλά ημερομίσθια και η μικρή χιλιομετρική απόσταση από την Ελλάδα είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που έχουν οδηγήσει πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις να «μεταναστεύσουν» στη Βουλγαρία. Από την άλλη, η Βουλγαρία δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ίδρυση ενός ιδανικού κέντρου επιχειρήσεων και ταυτόχρονα προσφέρει ένα διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, με χαμηλή φορολογία και σταθερό φορολογικό σύστημα.

Με μια ματιά:

 • Εύκολη διαδικασία ίδρυσης
 • Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των εταιρειών είναι σταθερά 10% και ο φορολογικός συντελεστής για τη διανομή μερισμάτων στους εταίρους αγγίζει το 5%
 • Χαμηλές Ασφαλιστικές εισφορές
 • Μόνιμη Κατοικία στην Βουλγαρία, ως φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο νομικό πρόσωπο (LTD), με κύριο μέλημα την έγγραφη τεκμηρίωση παραμονής στην Βουλγαρία, για 186 μέρες/χρόνο, καθώς και την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
 • Χαμηλό κόστος προσωπικού
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης φυσικής έδρας
 • Απόκτηση ακινήτων στο όνομα της εταιρίας
 • Αποτροπή της φορολόγησης των εταιρικών κερδών και στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, μεταξύ των δύο χωρών
 • Φορολόγηση των μερισμάτων της Βουλγαρικής εταιρείας σας ΜΟΝΟ στην Βουλγαρία, καταβάλλοντας Μερισματικό Φόρο 5% στην Βουλγαρία, και μεταβολή του Διαχειριστή σε Φορολογικό Κάτοικο Εξωτερικού (Tax Resident BG)
 • Η εταιρεία δεν θεωρείται offshore γιατί η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Απόκτηση οχημάτων στο όνομα της εταιρίας με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος συντήρησης
 • Απόκτηση σκαφών αναψυχής
 • Εύκολη πρόσβαση από την Ελλάδα

Εκτός από τη Βουλγαρία, πρέπει να πληρώνω φόρο και στην Ελλάδα;

Όχι. Ο εταιρικός φόρος που πληρώνει η εταιρεία εξαντλεί την φορολογική της υποχρέωση ως νομικό πρόσωπο. Υπάρχει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Οι αντισυμβαλλόμενοι πελάτες σας (κυρίως στην Ελλάδα) λαμβάνουν Φορολογικό Πιστοποιητικό της εταιρείας σας (Double Tax) μεταφρασμένο στα Ελληνικά και με σφραγίδα της Συνθήκης της Χάγης, ώστε να ΜΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ η πραγματική υπόσταση της εταιρείας σας και να μην αντιδρούν (κυρίως οι λογιστές τους) στην λήψη των παραστατικών από Βουλγαρικές εταιρείες.

Πλεονεκτήματα

Η δική σας παγκόσμια εταιρεία

Η επιχείρησή σας έχει μια σύγχρονη μορφή, δηλαδή είναι μία εταιρεία που ξεπερνάει άμεσα όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, λειτουργεί από όποιο σημείο του πλανήτη και εάν βρίσκεστε, χωρίς περιορισμούς στην σύναψη συμφωνιών και αγοραπωλησιών, εξασφαλίζοντάς σας μια αρμονική εμπορική σχέση με κάθε γωνιά του πλανήτη, με την ασφάλεια και εμπειρία που σας παρέχει η εταιρεία μας.

Επιπλέον τα έμπειρα στελέχη μας, διαθέτοντας την απαραίτητη γνώση, επιχειρούν για λογαριασμό σας, να εντοπίσουν και να σας φέρουν σε επαφή με έτοιμους για συναλλαγή πελάτες και προμηθευτές από την Παγκόσμια Αγορά. Έτσι, αποφεύγετε λάθη και αστοχίες τα οποία κοστίζουν επαγγελματικά όταν αναζητάτε μόνοι σας (στα τυφλά) μέσω Internet.

 

Μειωμένο μισθολογικό & ασφαλιστικό κόστος

Το ασφαλιστικό κόστος που επιβαρύνει τον επιχειρηματία (μόνο τον Διαχειριστή) στη Βουλγαρία (αντίστοιχο του ΕΦΚΑ) είναι 70 €/μήνα και μάλιστα εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη στην εταιρεία σας, τότε είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστεί μόνο ο Διαχειριστής (Manager) και τα υπόλοιπα μέλη απαλλάσσονται. Με το παραπάνω κόστος έχετε και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, εάν θελήσετε να ασφαλίσετε το προσωπικό σας, το κόστος για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ), είναι 80 €/μήνα (ενδεικτικά) για κάθε ανειδίκευτο υπάλληλο με 5νθήμερη – 8ωρη σχέση εργασίας, χωρίς Δώρα και Επιδόματα και Νόμιμο Μισθό που ξεκινάει από 190 €/μήνα.

 

Ευέλικτη λειτουργία – Παροχή φορολογικής έδρας

Στην έδρα του γραφείου μας στην Σόφια της  Βουλγαρίας, έχουμε από το Νόμο την δυνατότητα να σας παραχωρήσουμε Φορολογική Έδρα ώστε να στεγάσετε τα βιβλία, τα τιμολόγια, τις σφραγίδες και όλες τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας.

Πρακτικά, δεν χρειάζεται να μισθώσετε κάποιον επαγγελματικό χώρο, και έτσι αποφεύγετε το ενοίκιο και όλα τα λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, Internet κλπ).

Συγχρόνως αποφεύγετε και το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος απασχόλησης κάποιου υπαλλήλου, καθώς το προσωπικό του γραφείου μας, θα εξυπηρετήσει άψογα όλους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες οι οποίες θα ζητήσουν να κάνουν έλεγχο της εταιρείας σας και μάλιστα χωρίς να είναι απαραίτητη ούτε η δική σας παρουσία.

Εξάλλου η τιμολόγηση γίνεται απομακρυσμένα μέσω υπολογιστή και οι πληρωμές μέσω Internet Banking.

 

Χαμηλή φορολογία

Μειώστε τη φορολογία σας με την ίδρυση της δικής σας επαγγελματικής έδρας στη Βουλγαρία. Όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι μόλις 10% στα ετήσια εταιρικά καθαρά κέρδη, δεν υπάρχει πλέον λόγος να συνεχίζετε την άνιση μάχη με το τωρινό φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση σας, μπορεί  να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές, με πωλήσεις εμπορευμάτων (χονδρικώς ή λιανικώς), μεταποίηση προϊόντων,  με παροχή υπηρεσιών καθώς και με οποιαδήποτε διαμεσολάβηση ή αντιπροσώπευση.

 • Στα καθαρά κέρδη που θα εμφανίσει ετησίως η εταιρεία σας, υπάρχει φορολόγηση 10% (φόρος εταιρικών κερδών)
 • Στα όποια μερίσματα αποφασίσετε να διανέμετε  στους εταίρους (από το Νομικό Πρόσωπο στα Φυσικά Πρόσωπα) υπάρχει φορολόγηση 5% (φόρος διανομής μερισμάτων) και αυτό συμβαίνει για να μην δημιουργείτε Έλλειμα Ταμειακών Διαθεσίμων σε τυχόν αναλήψεις μετρητών.
 • Τέλος, τονίζουμε ότι οι συναλλαγές που θα πραγματοποιεί η εταιρεία σας με εταιρείες άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγέςαπαλλάσσονται εξολοκλήρου το ΦΠΑ (0%) εφόσον είστε ενταγμένοι στο σύστημα VIES.

Μήπως ήρθε η ώρα να εξετάσετε προσεκτικότερα μια ενδεχόμενη ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία;

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: