Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Φορολόγηση στην Ελλάδα VS Φορολόγηση στη Βουλγαρία

Φορολόγηση στην Ελλάδα VS Φορολόγηση στη Βουλγαρία

Στην εταιρία  Epidosis, έχοντας βαθιά γνώση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα αλλά και στην Βουλγαρία, προχωρήσαμε σε δημιουργία μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Πιο συγκεκριμένα σας παραθέτουμε πραγματικά οικονομικά δεδομένα, ώστε να μπορέσετε να συγκρίνετε εύκολα και γρήγορα την Φορολογική και Ασφαλιστική Επιβάρυνση που προκύπτει από όμοιες δραστηριότητες 2 επιχειρήσεων με ίδια (ακριβώς) Φορολογητέα Ύλη, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Η μελέτη μας λοιπόν ξεκινάει σε όμοιες μορφές εταιρειών, ΕΠΕ ή ΙΚΕ στην Ελλάδα και την αντίστοιχη ΕΠΕ (LTD) στην Βουλγαρία. Στον παρακάτω πίνακα θα εξετάσουμε τρία διαφορετικά σενάρια με Φορολογητέα Καθαρά Κέρδη ετησίως:

 

Α) 10.000 ευρώ Καθαρά Κέρδη

Β) 20.000 ευρώ Καθαρά Κέρδη

Γ) 50.000 ευρώ Καθαρά Κέρδη

 

Σας παραθέτουμε τα συγκριτικά στοιχεία στους Πίνακες παρακάτω

Περίπτωση Α:

 

ΦΕ: Φορολογία Εισοδήματος

ΦΚΕ: Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού

 

Όπως λοιπόν διαπιστώνετε στον παραπάνω πίνακα, συγκριτικά σε Ελλάδα και Βουλγαρία όπου έχουμε 10.000,00 ευρώ Καθαρών Κερδών, η συνολική Φορολογική και Ασφαλιστική επιβάρυνση της εταιρείας και του Διαχειριστή, θα φτάσει τις 9.406,66 ευρώ στην Ελλάδα ενώ στην Βουλγαρία αντίστοιχα στα 2.884,00 ευρώ.

Συνεπώς, στις 10.000,00 ευρώ Καθαρών Κερδών στην Ελλάδα, υπάρχει 94,07% συνολική επιβάρυνση ενώ στην Βουλγαρία μαζί με τον Επαναπατρισμό Κεφαλαίων Αλλοδαπής η επιβάρυνση θα είναι 28,84%. Επίσης σε περίπτωση Φορολογικού Κατοίκου Εξωτερικού (BG) η επιβάρυνση θα μειωθεί ακόμα παραπάνω, σε μόλις 24,34% στο Παγκόσμιο Εισόδημα.

 

Περίπτωση Β:

ΦΕ: Φορολογία Εισοδήματος
ΦΚΕ: Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού

 

Αντίστοιχα, στην 2η περίπτωση όπου έχουμε 20.000,00 ευρώ Καθαρών Κερδών, η συνολική Φορολογική και Ασφαλιστική επιβάρυνση της εταιρείας και του Διαχειριστή, θα φτάσει τις 15.591,16 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στην Βουλγαρία αντίστοιχα συνολικά 4.916,00 ευρώ.

Συνεπώς στις 20.000,00 ευρώ Καθαρών Κερδών στην Ελλάδα υπάρχει 77,96% συνολική επιβάρυνση και στην Βουλγαρία μαζί με τον Επαναπατρισμό 24,58% και σε περίπτωση ΦΚΕ BG μόλις 19,42% στο Παγκόσμιο Εισόδημα.

 

Περίπτωση Γ:

 

ΦΕ: Φορολογία Εισοδήματος
ΦΚΕ: Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού

 

Τέλος, σας παραθέτουμε και μία 3η Περίπτωση, στην οποία έχουμε 50.000,00 ευρώ Καθαρών Κερδών, και η συνολική Φορολογική και Ασφαλιστική επιβάρυνση της εταιρείας και του Διαχειριστή, θα φτάσει τις 37.072,16 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στην Βουλγαρία θα επιβαρυνθεί αντίστοιχα με 12.185,00 ευρώ.

Στη προκειμένη περίπτωση η ασφαλιστή επιβάρυνση του Διαχειριστή στην Ελλάδα θα υπολογιστεί επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% του αθροίσματος Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος και των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους. Λόγω απλούστευσης υπολογισμών στο εν λόγω παράδειγμα έγινε η παραδοχή ότι ο Διαχειριστής κατέβαλε τη κατώτατη μηνιαία εισφορά ΕΦΚΑ (185,18 €) στο προηγούμενο έτος.

Συνεπώς στις 50.000,00 ευρώ Καθαρών Κερδών στην Ελλάδα υπάρχει 74,14% συνολική επιβάρυνση και στην Βουλγαρία μαζί με τον Επαναπατρισμό 24,37% και σε περίπτωση ΦΚΕ BG μόλις 16,47% στο Παγκόσμιο Εισόδημα.

Και στα 3 παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε οι διαφορές που προέκυψαν είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ και όσο αυξάνουμε τα Καθαρά Κέρδη μίας επιχείρησης τόσο οι διαφορές θα μεγαλώνουν ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τον Δείκτη Βιωσιμότητας ή μη, σε κάθε χώρα αντίστοιχα. Η ίδρυση εταιρείας ή η μεταφορά έδρας στη Βουλγαρία επομένως, όχι μόνο συγκεντρώνει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, αλλά και σε μια απευθείας σύγκριση με το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, υπερέχει ξεκάθαρα.

Η εταιρεία Epidosis έχοντας γνώση της Φορολογικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό (Βουλγαρία – Κύπρο – Πολωνία) σας προτρέπει να κλείσετε ΑΜΕΣΑ μία συνάντηση με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο για Φοροσχεδιασμό της επιχείρησης σας, στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον