Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΣΠΑ – Πλαίσιο στήριξης 2021-2027 / Πόσες και ποιες επιχειρήσεις θα εισπράξουν 72 Δις Ευρώ

ΕΣΠΑ – Πλαίσιο στήριξης 2021-2027

Ανάσα αισιοδοξίας δίνει η έγκριση του νέου πακέτου στήριξης ΕΣΠΑ 2021-2027 σε χιλιάδες νεοσύστατες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις , που αναζητούν τρόπους και μέσα υποστήριξης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία και ίσως μια διέξοδο για πολλές επιχειρήσεις του σήμερα, που φέρουν «τις πληγές» της covid εποχής και αναζητούν οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, την οποία είτε αδυνατούν , είτε δυσκολεύονται να λάβουν από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.        Επομένως, το ΕΣΠΑ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα Αναπτυξιακά Εργαλεία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Τα πολύ καλά νέα είναι ότι στη νέα Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένεται να ενταχθεί και να επωφεληθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης.

Η EPIDOSIS είναι ήδη επαρκώς προετοιμασμένη ώστε να βρίσκεται δίπλα σας σε αυτό το βήμα, όπως και σε κάθε βήμα των πελατών της, έχοντας στελεχώσει εκ προοιμίου ένα καταρτισμένο ΕΣΠΑ DEPARTMENT το οποίο αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους.

Είμαστε δίπλα σας, για να στηρίξουμε την επιχειρηματική σας ιδέα και μαζί να την μετατρέψουμε σε ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο, συγκεντρώνοντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιλέγοντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Έχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και  την εμπειρία που απαιτείται , μπορούμε να σας εγγυηθούμε την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου σας, τόσο στη φάση της υποβολής της πρότασης, όσο και στη φάση της υλοποίησης.

Ο οδηγός ενός προγράμματος ΕΣΠΑ ,όσο και αν αυτό δεν είναι προφανές, αποτελεί μια περίπλοκη υπόθεση για έναν επιχειρηματία και η ορθότητα της υποβολής της αίτησης καθορίζει την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου.

Βασικές προτεραιότητες προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

  1. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία

Ειδικά, το πρόγραμμα ‘’Ανταγωνιστικότητα’’, ως εργαλείο υλοποίησης της Έξυπνης Ειδίκευσης, συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, όπως και ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.

2.Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Από την άλλη, το πρόγραμμα ‘’Ψηφιακός μετασχηματισμός’’ μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα  από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος, συμπεριλαμβάνονται και επιδοτούνται:

  • Δαπάνες προμήθειας & εγκατάστασης λογισμικού & συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών
  • Υποδομές για εργασία από απόσταση
  • Συστήματα διαχείρισης εργασιών και αυτοματοποίησης διαδικασιών

Έχοντας διαχειριστεί με μεγάλη επιτυχία προηγούμενους κύκλους προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η ομάδα της Epidosis είναι δίπλα σε όσους επιχειρηματίες θέλουν να ανανεώσουν τον εξοπλισμό της επιχείρησης τους, την τεχνογνωσία της, να αυξήσουν το προσωπικό της και να κερδίσουν πολλά ακόμα οφέλη, παρέχοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει να διαφοροποιηθούν.

Σας καλούμε ,να εμπιστευτείτε και να επικοινωνήσετε με έναν από τους Συμβούλους της Epidosis στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα και να επωφεληθείτε από τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην κατάρτιση του ενδεδειγμένου επενδυτικού σας πλάνου.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: