Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 – Ενισχύστε την επιχείρηση σας με την υποστήριξη της EPIDOSIS

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Τα τρία Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. ευρώ  για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».
Τις σχετικές προκηρύξεις είχε υπογράψει ήδη ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. και προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

«Γενική Επιχειρηματικότητα»

Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά στην «Γενική Επιχειρηματικότητα» έχει προϋπολογισμό 170 εκατ.  ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, καθορίζεται:

– για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

– για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ

– για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

– για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι έως τις 31 Μαρτίου 2021.

 

«Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Το δεύτερο πρόγραμμα «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» έχει  προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή και το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης να καθορίζεται:

– για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 ευρώ

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000  ευρώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  είναι έως 31 Μαρτίου 2021.

 

 

«Μηχανολογικός Εξοπλισμός»

Tο τρίτο πρόγραμμα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., αγροτικού συνεταιρισμού, ομάδας παραγωγών ή αγροτικών εταιρικών συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα

– για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

– για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 ευρώ

– για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

– για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

– για τις Κοιν.Σ.Επ, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι  έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Πηγή: ecopress.gr

 

Η παρούσα ανάρτηση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί μέρος εξειδικευμένης παροχής συμβουλών. H έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και με υπευθυνότητα να αναλάβει την υποβολή της αίτησης για την επιχείρησή σας  αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού