Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΡΓΑΝΗ: Ενημέρωση για την υποχρέωση ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας

 Με το Μέρος Α’ της ανωτέρω Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α. προσδιορίστηκε το πεδίο εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το οποίο στην παρούσα φάση εφαρμογής, περιλαμβάνει τις παρακάτω επτά κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Το σύνολο των τραπεζών της χώρας (με κύριο ΚΑΔ 6419), από 01.07.2022.

 

2. Τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους (με κύριο ΚΑΔ 4711) από 01.07.2022.

 

3. Τις εταιρείες φύλαξης (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*)], από 16.02.2023.

 

4. Τις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης (με κύριο ΚΑΔ 651*), από 16.02.2023.

 

5. Τις ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και τη Hellenic Train και την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από 22.03.2023,

 

6. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας (με κύριο ΚΑΔ από 10 έως και 33, πλην του 19) από 01.01.2024.

 

7. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με κύριο ΚΑΔ 47) από 01.01.2024.

 Όταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS είναι ένας από τους αναφερόμενους στις ανωτέρω επτά κατηγορίες, οι επιχειρήσεις – εργοδότες εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται διαδικασία προαιρετικής ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας για επιχειρήσεις που στην παρούσα φάση εφαρμογής δεν είναι υπόχρεες.

Το POWER TEAM της EPIDOSIS, μπορεί να αναλάβει για εσάς όλη τη διαδικασία για το σύστημα εγκατάστασης της ψηφιακής κάρτας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: