Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

EPIDOSIS | Νομικές Corporate Υπηρεσίες

Το σημερινό επιχειρηματικό και εμπορικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, προκλήσεις και πολλαπλές ειδικές συνθήκες. Οι συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, καθιστώντας απαραίτητη την υποστήριξη μέσω νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής, είτε αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αποφασίσετε να αναπτύξετε τη δραστηριότητά σας.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να σας στηρίξουμε σε:

  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Σύνταξη των απαραίτητων νομικών εγγράφων που αφορούν την διαδικασία σύστασης και μετατροπής μιας εταιρείας, στο πλαίσιο συγχώνευσης, ενοποίησης, διαχωρισμού και διαίρεσης
  • Νομική προστασία εργατικών διαφορών, επαγγελματικής στέγης και ασφαλιστικών ταμείων
  • Σχεδιασμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης, εκκαθάρισης και πτώχευσης μίας εταιρίας
  • Γνωμοδότηση σε συμβολαιογραφικές πράξεις όπως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κυριότητας οχημάτων, επικύρωση πληρεξούσιων
  • Νομική προστασία από συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιους φορείς
  • Παροχή συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης σε εταιρικές συμφωνίες και εμπορικές συμβάσεις
  • Ποινική νομική προστασία

Σε συνεργασία, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία κάθε νομική πρόκληση που ενδέχεται να προκύψει, είτε αυτή είναι εντός των συνόρων, είτε εκτός. Οι εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες και οι κρίσιμες συμβουλές που θα λάβετε θα καλύψουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας, από την ίδρυση και την καθημερινή λειτουργία έως την ανάπτυξη σε νέες χώρες και αγορές.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού