Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Kύπρο; Οι πελάτες μας ρωτούν

CyprusClientsAsks_61a58beece4e0d008dd67cd70142507b

Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Kύπρο;

Μετά την ανάλυση των χωρών της Bulgaria και της Poland, η EPIDOSIS έχει επιλέξει στρατηγικά να αναδείξει και να επενδύσει και σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συγκεντρώνει μια σειρά από ασφαλιστικά, νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

The absence of bureaucratic obstacles in the company formation process, the low tax rate 12.5% make it ideal for any business activity, combined with a secure banking system that is friendly to capital movement, makes it a particularly attractive destination for foreign investment.

Επιπλέον, το παγκόσμιο προφίλ της χώρας καθώς και τα επιπλέον κίνητρα προς κάθε ξένη επιχείρηση να προχωρήσει σε ίδρυση – σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, έχουν καθορίσει ένα κλίμα θετικότητας και συνεχούς ανάπτυξης, που επιτρέπει ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

 

Κοινή γλώσσα σημαντικό εχέγγυο λειτουργίας εντός της Κύπρου

Η κοινή γλώσσα διευκολύνει για την επικοινωνία σας κατά την διαδικασία της σύστασης της εταιρείας σας και τις συνδιαλλαγές σας με Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Οργανισμούς κτλ, καθώς και στο εμπορικό τομέα, κατά την επικοινωνία σας με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της διαμονής σας στην Κύπρο και των επαγγελματικών σας επισκέψεων σε τράπεζες, Υπουργεία, Δημόσιες υπηρεσίες, συνεργάτες κ.α. μέλος της εταιρίας μας μπορεί να συνοδεύσει και να σας παράσχει κάθε βοήθεια στην διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.

 

Can I buy property in Cyprus?

The purchase of real estate (industrial parks, shopping centers, offices, shops, etc.) is at preferential prices, but is carried out only in the name of your Cypriot company. However, From finding the right area to finding the property that is financially suitable, it takes study, time, and experience to help identify those elements that someone without expertise would not notice.

Η επιλογή ενός αξιόπιστου και έμπειρου συμβούλου ακινήτων μπορεί να σας εξασφαλίσει πολύτιμο χρόνο. Στην εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρεση της ιδανικής επαγγελματικής στέγης και την αγορά, ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου σας.

 

The entrepreneur must be insured with an organization in Cyprus

If you are a company manager, you are insured in Cyprus and exempt from your insurance company (EFKA) in Greece if you run a business. But the opposite can also happen.

 

I have a business in Greece and I want to open one in Cyprus as well, can I choose which of the two countries I will be insured in?

You can choose whether you will be insured in Greece or Cyprus and pay the corresponding contributions, based on the relevant insurance legislation from the EU.

 

If I buy products from Greek companies for my Cypriot company, will I pay VAT?

As long as the Greek company from which you buy the products has the right of intra-community transactions, it is exempt from paying VAT.

 

If I issue an invoice from my Cypriot company to a Greek one, will the customer pay VAT?

As long as the customer's company has the right of intra-community transactions, neither you nor the customer will pay VAT.

 

How can I establish a company in Cyprus?

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο it starts with choosing the most appropriate legal form and signing the deed of incorporation. We recommend that the Cyprus Company take the form of a Private Limited Liability Company and its formation requires the following:

Ονομασία Εταιρείας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services).

Διευθυντές και Γραμματέας: Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στην κυπριακή Δημοκρατία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Upon incorporation of the company, the owners of the company are provided with the following:

 • Certificate of Incorporation
 • Certificate of Directors and Secretary
 • Certificate of Registered Office
 • Certificate of shares
 • Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company

 

Annual Corporate Obligations

The company must, if it keeps accounting books in accordance with International Accounting Standards, submit audited financial statements to the Income Tax, register the audited accounts with the Registrar of Companies and pay the Department of the Registrar of Companies the fee of €350 every year.

 

Χρόνος Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

Η ΕPIDOSIS αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την επιχείρηση σας και να ολοκληρώσει με επιτυχία το επενδυτικό σας εγχείρημα στην Κύπρο ενημερώνοντας σας για όλα τα απαραίτητα βήματα καθώς και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν.

 

Why choose EPIDOSIS

Our company has offices in Nicosia, the capital of Cyprus. In this way, EPIDOSIS is able to serve immediately and quickly any need that arises for your Cypriot company. The only thing left is to call our company's offices in Athens and Thessaloniki immediately, and book a meeting with the specialized consultants of our company.

For your business venture to be successful and safe, the right plan and best practices must be implemented. The comprehensive tax planning that we offer, due to our long experience and involvement with the Cyprus tax system, allows us to propose unique solutions that fully meet each case - yours. With high training, deep knowledge and confidentiality we will meet your every business need both in Greece and Cyprus.

 

- Incorporation - Establishment of a Company in Cyprus

Η εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 4 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας (ή μεταφοράς έδρας) στην Κύπρο, αποτελεί μια σύντομη διαδικασία με ισχυρά κίνητρα. Με γνώμονα το επιχειρηματικό και αναπτυξιακό συμφέρον σας η EPIDOSIS, αφού πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση των πραγματικών αναγκών σας θα προτείνει την κατάλληλη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού.

 

– Ready Made Companies (RMC) στην Κύπρο

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε νόμιμη εταιρεία στην Κύπρο, πλήρως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά; Εντός 10-15 ημερών, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ώστε η εταιρεία να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

 

- Foreign Branch based in Cyprus

What specific business strategy allows you to enjoy the favourable tax provisions of Cyprus without interrupting your activity in Greece at all? Establishing a foreign branch in Greece and transferring your headquarters to Cyprus will provide your company with a significant competitive advantage over other domestic companies.

 

EPIDOSIS: Integrated Tax and Accounting Support Services

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στην Κύπρο.

 • Accounting support from our experienced staff.
 • Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κυπρου.
 • Keeping and monitoring the accounting books of your company.
 • Education - training of your executives for the correct issue of invoices - documents issued by your company.
 • Submission of all tax returns to the competent financial department.
 • Payment through the banking system of all taxes that will arise during the financial year.
 • Decision making from Cyprus and not from Greece, as that is where the meeting place of the Board of Directors is located.
 • Financial data of the company (turnover, profits, bank transfer payments) so that you can prove that your company is active and not inactive.

 

We are EPIDOSIS

We believe that every professional should develop their business without barriers and obstacles. To be able, unaffected by tax, accounting and legal issues, to create a functional, profitable and continuously evolving company. In addition, with a huge range of core and complementary services, he is able to embrace every aspect of your business and steadily take it to the top. Our company's mission is to assist in every key aspect of the company so that every entrepreneur can invest their time and focus on making strategic decisions that will yield profit and growth.

We are at your disposal for a free appointment at our offices in Thessaloniki and Athens or remotely to talk about your business plan and how we can contribute to your professional success with definite steps and absolute expertise.

Contact the experienced team of EPIDOSIS directly today at 2310 477725 or fill in the contact form HERE.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.