Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Προγράμματα ΕΣΠΑ – Η EPIDOSIS διπλα σας και στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

360_dce5527eae4c2fe81f4be4bfb722db23

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», αποτελεί ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και για το 2020 και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

 • 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

 • Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
 • Επιδότηση από 50% έως 65%
 • Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκεια
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

 • Μέχρι 30 (τριάντα) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2020 και έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Υποβολή Αιτήσεων

 • Ημερομηνία Έναρξης: 20-02-2020 έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00
 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

Η Απόλυτη 360ο Υποστήριξη μόνο από την EPIDOSIS

H EPIDOSIS δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Πολωνία, παρέχοντας υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα, για περισσότερα από 30 χρόνια. Κάθε εταιρία που υποστηρίζεται λογιστικά και φοροτεχνικά από την EPIDOSIS, καλύπτεται και σε όλους τομείς του επιχειρηματικού φάσματος. Ξεκινώντας από τη νομική και τη μεταφραστική υποστήριξη, συνεχίζει με την αναζήτηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα και χρηματοδότησης μέχρι την ανάπτυξη στρατηγική προώθηση και την υποστήριξη του business development της επιχείρησης.

 

Η συνεργασία με την EPIDOSIS θα σας «μυήσει» στην απολύτη 360ο υποστήριξη από μια και μόνο εταιρία. Αυτό που εμείς ονομάζουμε #PoweredbyEPIDOSIS και μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε γνωρίζετε μέχρι τώρα στον τομέα της Συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

 

– Εκπόνηση μελέτης και υποβολή φακέλου προγράμματος ΕΣΠΑ

Η EPIDOSIS, αναλαμβάνει την μελέτη του φακέλου για την επιχείρησή σας και εξετάζει το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για να λάβετε τη χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας.

Αυτό που μας ξεχωρίζει από οτιδήποτε γνωρίζετε μέχρι τώρα είναι ότι μπορούμε και παρέχουμε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να υλοποίησετε καθε μια τις επιλέξιμες δαπάνες και να ολοκληρώσετε το εγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο του προγράμματος.

- Personalised tax planning

Accounting planning and control are necessary to avoid tax risks and to obtain the maximum possible benefit within the framework of each country's legislation. Correct tax planning shields your entire business, taking into account the needs and the particular challenges it faces in the environment in which it operates.

- Payroll coverage and support

Monitoring of the manager's insurance contributions and obligations as well as the recruitment procedures, payroll and making all necessary submissions regarding it on both a monthly and annual basis.

– Εφαρμογή Ηλεκτρονικής τιμολόγησης EPSILON Smart

An integral part of the company's accounting support is the installation of an electronic invoicing application as from 20 July 2020 all businesses are obliged to transmit the data of all their accounting records to the MyDATA platform of the Hellenic Revenue Authority.

This platform holds the electronic tax books (e-books) which must be in line with the company's income tax returns (E3), VAT and other taxes and fees.

H EPIDOSIS, ως Official Accounting Partner της EPSILON NET μπορεί και παρέχει σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία και μικρομεσαία επιχείρηση τη λύση του EPSILON Smart, την αρτιότερη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προκειμένου εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία, να ξεκινήσει τη μετάβαση στην τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

– Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη

The Legal Department of our company with our experienced lawyers, apart from the legal establishment of your company, undertake the drafting of all commercial contracts and other legal issues that will arise during the operation of your company. EPIDOSIS can additionally safeguard your interests in any transaction with potential partners and can take care of your security for issues such as trademark registration.

– Marketing & Business Development Support

To συμβουλευτικό τμήμα της EPIDOSIS με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου επιτελείου μπορεί να διαμορφώσει για εσάς μια ολοκληρωμένη πρόταση marketing και branding mentoring αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, e-shop ακόμα και τη στρατηγική προώθησης στο web και τα social media καθώς και την ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού και video.

Each project is supervised by us having constant contact with the implementation team in order to ensure the ideal result and the ultimate success of the promotional campaign.

Παράλληλα, θα σας παρέχει τακτικά reports προόδου, αλλά και training sessions, μέσα από τα οποία θα μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών σας social media.

 

Επικοινωνήστε άμεσα με τους εξειδικευμένους συμβούλους της EPIDOSIS και κλείστε ένα δωρεάν ραντεβού!

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.