Εξασφαλίστε τα νομικά δικαιώματα της εταιρείας σας σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα!

8

Εξασφαλίστε τα νομικά δικαιώματα της εταιρείας σας σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα!

Το σύγχρονο εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, προκλήσεις και αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι συνεχόμενες διαφοροποιήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού πλαισίου επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες καθιστώντας επιτακτική την υποστήριξη μέσω νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε χώρα επιλέξετε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Η EPIDOSIS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξηςμε συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο και στην Κύπρο, στην Βουλγαρία και στην Πολωνία.

Με την εξειδικευμένη νομική γνώση που διαθέτουμε, μπορούμε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο νομικών υπηρεσιών με συνέπεια λόγου και έργου. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία κάθε νομική πρόκληση που θα προκύψει τόσο εντός των συνόρων, όσο και εκτός αυτών.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην εξασφάλιση και κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων σας που θα καλύψουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας από την ίδρυση και την καθημερινή λειτουργία μέχρι την ανάπτυξη της εταιρείας σας στις νέες χώρες και αγορές.

Legal Support for Businesses & Individuals

  • Claiming compensations and arrears
  • Drafting of the necessary legal documents concerning the process of setting up and converting a company, in the context of merger, consolidation, separation and division
  • Legal protection of labor disputes, professional accommodation and insurance funds
  • Planning and completion of the dissolution, liquidation and bankruptcy process of a company
  • Γνωμοδότηση σε συμβολαιογραφικές πράξεις όπως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κυριότητας οχημάτων, επικύρωση πληρεξούσιων κλπ.
  • Legal protection from transactions with banks and public bodies
  • Providing consulting and legal support in corporate agreements and commercial contracts
  • Σύνταξη της μελέτης GDPR

Είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να βρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, έχοντας σε ετοιμότητα όλη την έμπειρη νομική ομάδα που θα σας οδηγήσει σε επιτυχία.

Για το λόγο αυτό, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης στην Athens (210 220 6611) and at Thessaloniki (2310 477 725) για να συζητήσουμε για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, χωρίς να δαπανήσετε χρόνο σε νομικές διαδικασίες και υποθέσεις που θα προκύψουν τόσο κατά την ίδρυση όσο και την μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας σας.

To find out more information about EPIDOSIS, click here.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.