Ίδρυση Αλλοδαπής Εταιρείας με Εγγυημένο Φοροσχεδιασμό της EPIDOSIS

BusinessWorldwide_7dfb2cbbeeb6f135f0801d25f1ac6e14

Ίδρυση Αλλοδαπής Εταιρείας

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία και περιορισμένη αγορά όπως η ελληνική όλο και περισσότερες εταιρίες αναζητούν την έξοδο τους στο εξωτερικό και σε χώρες-κλειδιά της Ευρώπης προκειμένου να αναπτυχθούν και να απεγκλωβιστούν από το στενά οικονομικά και εμπορικά όρια της Ελληνικής οικονομίας.

Στη αναζήτηση αυτή των εταιριών, είναι απαραίτητη η υποστήριξη ενός έμπειρου συμβούλου o οποίος με επαγγελματικότητα και υπευθυνότητα θα μπορέσει να προσφέρει λύσεις που θα του εξασφαλίσουν ουσιαστικό φορολογικό και οικονομικό σχεδιασμό και με σταθερά βήματα θα τον οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης του στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση αυτή ο σωστός φορολογικός σχεδιασμός μιας εταιρείας είναι απαραίτητος, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να υιοθετήσει  ένα παγκόσμιο προφίλ για την εταιρία του.

 

Ποια είναι τα οφέλη του εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού από την EPIDOSIS;

Το νέο μοντέλο της παγκόσμιας εταιρείας που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται είναι προσβάσιμο και προσιτό σε κάθε επιχειρηματία, ξεπερνώντας τα παλιά στερεότυπα. Παράλληλα, όμως με τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα δημιουργείται και ένα σύνολο από καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις.

H EPIDOSIS δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Πολωνία παρέχοντας υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα, για περισσότερα από 30 χρόνια. Η εκτεταμένη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγορές μας έχει εξοπλίσει με ασύγκριτη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιτυχίας.

Ο φορολογικός σύμβουλος θα σας υποδείξει εναλλακτικές προτάσεις, εφαρμόζοντας συνδυαστικά την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσετε εσείς την ειδική γνώση αυτή.

Παράλληλα η οργάνωση του υποχρεώσεων και η σωστή καθοδήγηση που θα σας παρέχει η EPIDOSIS προς εσάς και τα στελέχη σας θα σας προστατεύσει από κινδύνους όπως  πληρωμή επιπλέον φόρων.

 

Why choose EPIDOSIS

– Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Η εκτενής και λεπτομερή ανάλυση αναγκών, εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής, πλήρης λογιστική κάλυψη και εμπειρία σε φορολογικά συστήματα του Εξωτερικού. Με το ολοκληρωμένο πλάνο εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού που προτείνουμε θα σας προστατεύσει από νομικά, λογιστικά και φορολογικά ζητήματα, ενώ η εξαιρετική γνώση των ξένων αγορών μας παρέχει τη δυνατότητα να προτείνουμε ευέλικτα εταιρικά σχήματα που θα μπορέσουν να παρακάμψουν τον σχετικό φόρο μερίσματος και τις ασφαλιστικές εισφορές,  ενώ οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε θα καλύψουν το σύνολο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού για τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, περιλαμβάνεται η υψηλή κατάρτιση και μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε επιχείρηση. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε θα σας θωρακίσουν από οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει με ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

– Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Εξωτερικό

Η εγγραφή εταιρείας στο εξωτερικό ξεκινά με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής – υπογραφή καταστατικού σύστασης και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιχείρηση σας, ως νομική οργάνωση πλήρως εγκατεστημένη στην χώρα, μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

– Ready Made Companies (RMC) σε Ευρωπαϊκές χώρες

Οι RMC αποτελούν νόμιμες και άμεσα διαθέσιμες εταιρείες οι οποίες έχουν τοπικό ΑΦΜ και είναι ενταγμένες στο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ – VIES. Οι εν λόγω εταιρείες, διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και είναι έτοιμες, εφόσον μεταβιβαστούν, να δραστηριοποιηθούν στην τοπική αγορά μέσα σε λίγες ημέρες.

– Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα την εταιρία στο εξωτερικό

Επωφεληθείτε από το φιλικό προς τις ξένες επιχειρήσεις κλίμα που επικρατεί σε κάθε χώρα αλλά χωρίς να διακόψετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τύπος εταιρείας που προτείνουμε σας επιτρέπει να αποκτήσετε σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών ενώ ταυτόχρονα να αποκομίσετε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που επικρατούν στη χώρα που θα επιθυμείτε να αναπτυχθείτε.

 

EPIDOSIS: Integrated Tax and Accounting Support Services

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στο εξωτερικό .

– Λογιστική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη μας.

– Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και των ξένων χωρών.

– Τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.

– Εκπαίδευση – κατάρτιση των στελεχών σας για την ορθή έκδοση των τιμολογίων – παραστατικών που θα εκδίδει η εταιρεία σας.

– Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

– Πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος, όλων των φόρων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης.

– Λήψη αποφάσεων από τη συγκεκριμένη χώρα και όχι από την Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.

– Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (κύκλος εργασιών, κέρδη, πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων) έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ενεργοποίηση και όχι η αδράνεια της εταιρείας σας.

 

We are EPIDOSIS

We believe that every professional should develop their business without barriers and obstacles. To be able, unaffected by tax, accounting and legal issues, to create a functional, profitable and continuously evolving company. In addition, with a huge range of core and complementary services, he is able to embrace every aspect of your business and steadily take it to the top. Our company's mission is to assist in every key aspect of the company so that every entrepreneur can invest their time and focus on making strategic decisions that will yield profit and growth.

We are at your disposal for a free appointment at our offices in Thessaloniki and Athens or remotely to talk about your business plan and how we can contribute to your professional success with definite steps and absolute expertise.

Contact the experienced team of EPIDOSIS directly today at 2310 477725 or fill in the contact form HERE.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.