Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση Αλλοδαπής Εταιρείας με Εγγυημένο Φοροσχεδιασμό της EPIDOSIS

Ίδρυση Αλλοδαπής Εταιρείας

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία και περιορισμένη αγορά όπως η ελληνική όλο και περισσότερες εταιρίες αναζητούν την έξοδο τους στο εξωτερικό και σε χώρες-κλειδιά της Ευρώπης προκειμένου να αναπτυχθούν και να απεγκλωβιστούν από το στενά οικονομικά και εμπορικά όρια της Ελληνικής οικονομίας.

Στη αναζήτηση αυτή των εταιριών, είναι απαραίτητη η υποστήριξη ενός έμπειρου συμβούλου o οποίος με επαγγελματικότητα και υπευθυνότητα θα μπορέσει να προσφέρει λύσεις που θα του εξασφαλίσουν ουσιαστικό φορολογικό και οικονομικό σχεδιασμό και με σταθερά βήματα θα τον οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης του στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση αυτή ο σωστός φορολογικός σχεδιασμός μιας εταιρείας είναι απαραίτητος, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να υιοθετήσει  ένα παγκόσμιο προφίλ για την εταιρία του.

 

Ποια είναι τα οφέλη του εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού από την EPIDOSIS;

Το νέο μοντέλο της παγκόσμιας εταιρείας που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται είναι προσβάσιμο και προσιτό σε κάθε επιχειρηματία, ξεπερνώντας τα παλιά στερεότυπα. Παράλληλα, όμως με τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα δημιουργείται και ένα σύνολο από καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις.

H EPIDOSIS δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Πολωνία παρέχοντας υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα, για περισσότερα από 30 χρόνια. Η εκτεταμένη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγορές μας έχει εξοπλίσει με ασύγκριτη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιτυχίας.

Ο φορολογικός σύμβουλος θα σας υποδείξει εναλλακτικές προτάσεις, εφαρμόζοντας συνδυαστικά την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσετε εσείς την ειδική γνώση αυτή.

Παράλληλα η οργάνωση του υποχρεώσεων και η σωστή καθοδήγηση που θα σας παρέχει η EPIDOSIS προς εσάς και τα στελέχη σας θα σας προστατεύσει από κινδύνους όπως  πληρωμή επιπλέον φόρων.

 

Γιατί να επιλέξετε την EPIDOSIS

– Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Η εκτενής και λεπτομερή ανάλυση αναγκών, εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής, πλήρης λογιστική κάλυψη και εμπειρία σε φορολογικά συστήματα του Εξωτερικού. Με το ολοκληρωμένο πλάνο εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού που προτείνουμε θα σας προστατεύσει από νομικά, λογιστικά και φορολογικά ζητήματα, ενώ η εξαιρετική γνώση των ξένων αγορών μας παρέχει τη δυνατότητα να προτείνουμε ευέλικτα εταιρικά σχήματα που θα μπορέσουν να παρακάμψουν τον σχετικό φόρο μερίσματος και τις ασφαλιστικές εισφορές,  ενώ οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε θα καλύψουν το σύνολο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού για τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, περιλαμβάνεται η υψηλή κατάρτιση και μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε επιχείρηση. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε θα σας θωρακίσουν από οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει με ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

– Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Εξωτερικό

Η εγγραφή εταιρείας στο εξωτερικό ξεκινά με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής – υπογραφή καταστατικού σύστασης και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιχείρηση σας, ως νομική οργάνωση πλήρως εγκατεστημένη στην χώρα, μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

– Ready Made Companies (RMC) σε Ευρωπαϊκές χώρες

Οι RMC αποτελούν νόμιμες και άμεσα διαθέσιμες εταιρείες οι οποίες έχουν τοπικό ΑΦΜ και είναι ενταγμένες στο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ – VIES. Οι εν λόγω εταιρείες, διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και είναι έτοιμες, εφόσον μεταβιβαστούν, να δραστηριοποιηθούν στην τοπική αγορά μέσα σε λίγες ημέρες.

– Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα την εταιρία στο εξωτερικό

Επωφεληθείτε από το φιλικό προς τις ξένες επιχειρήσεις κλίμα που επικρατεί σε κάθε χώρα αλλά χωρίς να διακόψετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τύπος εταιρείας που προτείνουμε σας επιτρέπει να αποκτήσετε σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών ενώ ταυτόχρονα να αποκομίσετε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που επικρατούν στη χώρα που θα επιθυμείτε να αναπτυχθείτε.

 

EPIDOSIS: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στο εξωτερικό .

– Λογιστική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη μας.

– Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και των ξένων χωρών.

– Τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.

– Εκπαίδευση – κατάρτιση των στελεχών σας για την ορθή έκδοση των τιμολογίων – παραστατικών που θα εκδίδει η εταιρεία σας.

– Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

– Πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος, όλων των φόρων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης.

– Λήψη αποφάσεων από τη συγκεκριμένη χώρα και όχι από την Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.

– Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (κύκλος εργασιών, κέρδη, πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων) έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ενεργοποίηση και όχι η αδράνεια της εταιρείας σας.

 

Είμαστε η EPIDOSIS

Πιστεύουμε ότι κάθε επαγγελματίας πρέπει να αναπτύσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα χωρίς φραγμούς και εμπόδια. Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία. Επιπλέον με μια τεράστια γκάμα βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, είναι σε θέση να  αγκαλιάσει κάθε πτυχή της επιχείρησης σας και να την οδηγήσει με σταθερά βήματα στην κορυφή. Η αποστολή της εταιρίας μας είναι να συνδράμουμε σε κάθε νευραλγική πτυχή της εταιρίας προκειμένου ο κάθε επιχειρηματίας να επενδύει το χρόνο του και να επικεντρώνεται στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα αποφέρουν κέρδος και ανάπτυξη.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για ένα δωρεάν ραντεβού στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ή απομακρυσμένα για να μιλήσουμε για το επιχειρηματικό σας πλάνο και πώς μπορούμε με σίγουρα βήματα και απόλυτη εξειδίκευση να συμβάλουμε στην επαγγελματική σας επιτυχία.

Επικοινωνήσετε σήμερα άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό