Απαλλαγή από τις εισφορές στον ΕΦΚΑ για κατοίκους άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

epidosis logo

Απαλλαγή από τις εισφορές στον ΕΦΚΑ

Σε μια περίοδο που οι εισφορές στον ΕΦΚΑ αυξάνονται δραματικά, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ευνοεί ιδιαίτερα τους Έλληνες επιχειρηματίες που δηλώνουν μόνιμη-φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία, οι οποίοι δύνανται να αποδίδουν εργοδοτικές εισφορές ΜΟΝΟ στον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα της Βουλγαρίας.

Ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει σαφώς ότι κάτοικος εξωτερικού που έχει την κατοικία του σε χώρα εντός ΕΕ και που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, δύναται να τύχει απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, με το νέο σύστημα, ξεκινούν από τα 176€/μήνα και αγγίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ τον χρόνο ενώ στη Βουλγαρία είναι μόλις 60€/μήνα.

Προγραμματίστε σήμερα μία συνάντηση με τους εξειδικευμένους Συμβούλους της Epidosis και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Νομοθεσία για τη δική σας επαγγελματική δραστηριότητα.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.