10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο – Κάντε το επόμενο βήμα με την εγγύηση της EPIDOSIS

cyprus10

10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις πιέζονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η μείωση του κόστους για την κάλυψη όλο και υψηλότερων προσδοκιών των πελατών τους είναι απαραίτητη.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί διαμέσου των χρόνων σε ευυπόληπτο διεθνή κόμβο υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των τραπεζικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., εξελίσσεται σε ακόμα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, κατέχοντας μία στρατηγικά εμπορική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην Κύπρο οι διεθνείς νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα. Οι διοικητικές διαδικασίες για την εγκαθίδρυση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην ανάπτυξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, η Cyprus μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιολογημένη πρόταση παραθέτωντας τους 10 πιο σημαντικούς λόγους. Σε αυτούς προσθέστε και τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό της EPIDOSIS που εγγυάται την κάλυψη των αναγκών σας ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

10+1 Λόγοι για να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο

ΕΕ και Ευρωζώνη
Η Κύπρος είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάιο του 2004 καθώς και μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση κρατών από τον Ιανουάριο του 2008. Οι ξένοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και αντιστρόφως.

Στρατηγική θέση
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας – παρέχει δε μια πύλη προς και από κάθε μία από αυτές.

Taxation
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη με μόλις 12,5%. Η χώρα προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διάφανο φορολογικό σύστημα που είναι πλήρως συμβατό με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τα έσοδα από μερίσματα, τα κέρδη από τις μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού και τα κέρδη από την πώληση τίτλων απαλλάσσονται φορολογίας. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται από την Κύπρο.
γ) Οι περισσότερες διεθνείς πράξεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
δ) Η Κύπρος έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας με περισσότερες από 48 χώρες. Για μια πλήρη λίστα μπορείτε να επισκεφθείτε το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ που επικεντρώνονται στη μείωση ή την εξάλειψη του εξωτερικού των παρακρατούμενων φόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στατιστικά στοιχεία του 2011 δείχνουν ότι το 33,6% των Κυπρίων ηλικίας από 15 – 64 έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – υψηλότερο από το μέσο όρο των 23,6% της ΕΕ-27 και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο.

Αξία στις Επενδύσεις
Η Κύπρος είναι ένα δυναμικό επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει σχετικά το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικών, επενδύσεων και διαχείριση κεφαλαίων.

Νομικό Πλαίσιο
Στην Κύπρο η επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται με βάση το εθιμικό δίκαιο, τη λογιστική και νομική διαφάνεια: α) Το νομικό σύστημα βασίζεται στις αρχές του κοινού νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου και ευθυγραμμίζεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ (Acqui Communautaire).
β) Η Κύπρος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως το διεθνές δίκαιο, την εταιρική διοίκηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης. Οι περισσότερες μεγάλες νομικές εταιρείες συνδέονται ή συνεργάζονται με επιχειρήσεις του διεθνούς δικαίου.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου
Ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών περιλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα συνεισφέρει γύρω στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές και λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα
α) Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανταμείβει με ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις ποικίλες ανάγκες των διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την ευκολία του επιχειρείν.
β) Η Κύπρος στην ευκολία του επιχειρείν κατέλαβε την 36η θέση από 185 χώρες και την 16η στην ΕΕ των 27 βάσει του Doing Business Report 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας.
γ) Το περιοδικό Forbes το 2012 κατέταξε την Κύπρο στην 25η θέση από 144 χώρες ως καλύτερη χώρα στην αναφορά Doing Business.

Ποιότητα ζωής
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα θαυμάσιο περιβάλλον με ένα άνετο βιοτικό επίπεδο. Η ζωή και η εργασία στην Κύπρο συνδυάζεται με υπέροχο καιρό, όμορφη φύση, τέχνη και πολιτισμό, ασφάλεια, και πάνω απ’ όλα φιλόξενους ανθρώπους.
β) Η Κύπρος συνδυάζει το διεθνές ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έναν ευχάριστο και ισορροπημένο τρόπο ζωής.
γ) Η Κύπρος στην έκθεση του UNDP για το 2013 σχετικά με τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατετάγη 31η από 187 χώρες για την ποιότητα ζωής.
δ) Επίσης, το 2012 η Κύπρος κατετάγη 32η από 161 χώρες ως καλύτερη χώρα σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Doing Business Report του Bloomberg.

Κατοικία και δικαιώματα του πολίτη στην Κύπρο
α) Μη κάτοικοι της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής με την αγορά ενός ιδιωτικού σπιτιού τουλάχιστον 300.000 ευρώ και με καταθέσεις άνω των 30.000 ευρώ σε μια τοπική τράπεζα για τρία χρόνια.
β) Μη κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα με: επένδυση ελάχιστου 2 εκ. ευρώ σε κρατική εταιρεία και 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας/ πραγματοποιήσουν άμεσες επενδύσεις 5 εκ. Ευρώ/ έχοντας τραπεζικές καταθέσεις 5 εκ. ευρώ σε τοπική τράπεζα για πέντε χρόνια/ πληρωμές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ άνω των 500.000 ευρώ.

+1 Η εγγύηση της EPIDOSIS

1Για να στεφθεί με επιτυχία και ασφάλεια το επιχειρησιακό σας εγχείρημα θα πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο πλάνο και οι βέλτιστες πρακτικές. Ο ολοκληρωμένος φοροσχεδιασμός που προσφέρουμε, λόγω μακρόχρονης εμπειρίας και ενασχόλησης με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου μας επιτρέπει να προτείνουμε μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην κάθε περίπτωση – την δική σας. Με υψηλή κατάρτιση, βαθιά γνώση και εχεμύθεια θα καλύψουμε κάθε επιχειρησιακή σας ανάγκη τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

 

How can I establish a company in Cyprus?

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο it starts with choosing the most appropriate legal form and signing the deed of incorporation. We recommend that the Cyprus Company take the form of a Private Limited Liability Company and its formation requires the following:

Ονομασία Εταιρείας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services).

Διευθυντές και Γραμματέας: Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στην κυπριακή Δημοκρατία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Upon incorporation of the company, the owners of the company are provided with the following:

 • Certificate of Incorporation
 • Certificate of Directors and Secretary
 • Certificate of Registered Office
 • Certificate of shares
 • Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company

 

Annual Corporate Obligations

The company must, if it keeps accounting books in accordance with International Accounting Standards, submit audited financial statements to the Income Tax, register the audited accounts with the Registrar of Companies and pay the Department of the Registrar of Companies the fee of €350 every year.

 

Χρόνος Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

Η ΕPIDOSIS αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την επιχείρηση σας και να ολοκληρώσει με επιτυχία το επενδυτικό σας εγχείρημα στην Κύπρο ενημερώνοντας σας για όλα τα απαραίτητα βήματα καθώς και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν.

 

 

Tι μπορεί και προσφέρει η EPIDOSIS σε σας 

Our company has offices in Nicosia, the capital of Cyprus. In this way, EPIDOSIS is able to serve immediately and quickly any need that arises for your Cypriot company. The only thing left is to call our company's offices in Athens and Thessaloniki immediately, and book a meeting with the specialized consultants of our company.

 

- Incorporation - Establishment of a Company in Cyprus

Η εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 4 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας (ή μεταφοράς έδρας) στην Κύπρο, αποτελεί μια σύντομη διαδικασία με ισχυρά κίνητρα. Με γνώμονα το επιχειρηματικό και αναπτυξιακό συμφέρον σας η EPIDOSIS, αφού πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση των πραγματικών αναγκών σας θα προτείνει την κατάλληλη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού.

 

– Ready Made Companies (RMC) στην Κύπρο

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε νόμιμη εταιρεία στην Κύπρο, πλήρως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά; Εντός 10-15 ημερών, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ώστε η εταιρεία να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

 

- Foreign Branch based in Cyprus

What specific business strategy allows you to enjoy the favourable tax provisions of Cyprus without interrupting your activity in Greece at all? Establishing a foreign branch in Greece and transferring your headquarters to Cyprus will provide your company with a significant competitive advantage over other domestic companies.

 

EPIDOSIS: Integrated Tax and Accounting Support Services

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στην Κύπρο.

 • Accounting support from our experienced staff.
 • Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κυπρου.
 • Keeping and monitoring the accounting books of your company.
 • Education - training of your executives for the correct issue of invoices - documents issued by your company.
 • Submission of all tax returns to the competent financial department.
 • Payment through the banking system of all taxes that will arise during the financial year.
 • Decision making from Cyprus and not from Greece, as that is where the meeting place of the Board of Directors is located.
 • Financial data of the company (turnover, profits, bank transfer payments) so that you can prove that your company is active and not inactive.

 

We are EPIDOSIS

We believe that every professional should develop their business without barriers and obstacles. To be able, unaffected by tax, accounting and legal issues, to create a functional, profitable and continuously evolving company. In addition, with a huge range of core and complementary services, he is able to embrace every aspect of your business and steadily take it to the top. Our company's mission is to assist in every key aspect of the company so that every entrepreneur can invest their time and focus on making strategic decisions that will yield profit and growth.

We are at your disposal for a free appointment at our offices in Thessaloniki and Athens or remotely to talk about your business plan and how we can contribute to your professional success with definite steps and absolute expertise.

Contact the experienced team of EPIDOSIS directly today at 2310 477725 or fill in the contact form HERE.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.