Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία: Αναστολή υποβολής φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή των αντίστοιχων φόρων μέχρι 30 Ιουνίου

Η δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση του κορονοϊού απαιτεί αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας για την προστασία των πολιτών από την άμεση φυσική απειλή του COVID-19. Τα μέτρα αυτά επηρεάζουν αναπόφευκτα την οικονομία, δημιουργώντας δυσκολίες στην κήρυξη και την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Από την άποψη αυτή, η Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε τις ακόλουθες αλλαγές που σχετίζονται με τις φορολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των εταιρικών φορολογικών δηλώσεων (άρθρο 92 της CITA) έως τις 30 Ιουνίου 2020.

2. Παράταση της προθεσμίας πληρωμής του οφειλόμενου εταιρικού φόρου σύμφωνα με την ετήσια δήλωση (άρθρο 93 της CITA) έως τις 30 Ιουνίου 2020.

3. Το 2020, οι υποκείμενοι στον φόρο πραγματοποιούν προκαταβολές με βάση τα εκτιμώμενα φορολογικά κέρδη για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί η ετήσια φορολογική δήλωση για το έτος 2019, αναπροσαρμογές του ποσού των προκαταβολών μέχρι τις 15.04 και στη συνέχεια με τη δήλωση σύμφωνα με το άρθ. 88 της CITA.
  • σε περίπτωση που η ετήσια φορολογική δήλωση για το 2019 δεν έχει υποβληθεί μέχρι τις 15.04, πρέπει να υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, συμπληρώνοντας μόνο το μέρος στο οποίο δηλώνονται οι προκαταβολές για το 2020. Οι προσαρμογές στο ποσό των προκαταβολών είναι με τη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 88 της CITA.
  • τις προσαρμογές των προκαταβολών που έγιναν με τη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 88 της CITA, χρησιμοποιούνται μετά την υποβολή της δήλωσης.

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη δήλωση και την καταβολή προκαταβολών στο πλαίσιο του CITA.

EPIDOSIS.Special BG 2.3

Αυτές οι ιδιαιτερότητες οφείλονται στο γεγονός ότι η προθεσμία για την πραγματοποίηση μηνιαίων προκαταβολών για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο και η τριμηνιαία προκαταβολή για το πρώτο τρίμηνο είναι η 15η Απριλίου και η προθεσμία υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το 2019, δηλώνοντας τον τύπο και το ποσό των προκαταβολών για το τρέχον έτος είναι έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Οι προθεσμίες για την καταβολή της προκαταβολής για το 2020 είναι οι ακόλουθες:
  • Οι μηνιαίες προκαταβολές για το πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος) του 2020 καταβάλλονται έως τις 15 Απριλίου 2020 και για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο έως τις 15 του μήνα στον οποίο αναφέρονται . Οι τριμηνιαίες προκαταβολές για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταβάλλονται έως τις 15 του μηνός που ακολουθεί το τρίμηνο, αντίστοιχα. 15 Απριλίου και 15 Ιουλίου 2020 και για το τρίτο τρίμηνο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Δεν καταβάλλεται τριμηνιαία προκαταβολή για το τέταρτο τρίμηνο.

4. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως έμποροι κατά την έννοια του Εμπορικού Νόμου, οι μοναδικοί ιδιοκτήτες, καθώς και οι αγρότες, όπου έχουν επιλέξει να φορολογηθούν ως ατομικοί ιδιοκτήτες, εφαρμόζουν τους προαναφερθέντες κανόνες για την προκαταβολή, για τους οποίους οφείλονται αντί 15.04.2020 μέχρι τις 30.04.2020.

5. Επέκταση της προθεσμίας δήλωσης και καταβολής του φόρου επί των δαπανών του CITA, καθώς και του φόρου επί των εσόδων των επιχειρήσεων του προϋπολογισμού, του φόρου εισοδήματος από βοηθητικές και βοηθητικές δραστηριότητες κατά την έννοια του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών και του φόρου επί της δραστηριότητας των πλοίων εκμετάλλευσης,  έως τις 30 Ιουνίου 2020.

6. Επέκταση της υποβολής της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων (ΕΣΕ) έως τις 30 Ιουνίου 2020.

7. Παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Ιουνίου 2020 για την κατάθεση ετήσιας δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως έμποροι κατά την έννοια του Εμπορικού Νόμου, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες ως αγρότες όταν έχουν επιλέξει να φορολογηθούν ως μοναδικοί ιδιοκτήτες και να καταβάλουν το φόρο που οφείλουν τα πρόσωπα αυτά στη δήλωση.

8. Παράταση της προθεσμίας για την έκπτωση 5% από τον οφειλόμενο φόρο για την καταβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για τη φορολόγηση των εισοδημάτων ατόμων στις 31 Μαΐου 2020 για άτομα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως έμποροι κατά την έννοια του Εμπορικού Νόμου .h. καθώς και οι αγρότες όταν επιλέγουν να φορολογούνται ως μεμονωμένοι ιδιοκτήτες.

9. Η προθεσμία για την υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης από φυσικά πρόσωπα και την υποβολή φορολογικής δήλωσης για τη φορολογική δήλωση παραμένει αμετάβλητη – 30 Απριλίου 2020. Η   προθεσμία για τη χρήση του φορολογικού συντελεστή 5% είναι 31.03.2020.

10. Κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναστέλλεται η εκτέλεση του ΕΠΑΑ και καταβάλλεται τόκος για την περίοδο αναστολής. Οι υποχρεώσεις μπορούν να εξασφαλιστούν και τα ποσά που διατίθενται σε υποθέσεις εκτέλεσης. Κατόπιν αιτήσεως των οφειλετών, οι δημόσιοι εργολάβοι μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις και μετρητά από τράπεζες, απαιτήσεις από τρίτους, κατατιθέμενα τιμαλφή σε θόλους και περιεχόμενο σε χρηματοκιβώτια. Δεν θα υπάρχουν δημόσιοι πλειστηριασμοί και καμία εξαγορά.

11. Κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης, δεν ασκούνται υποθέσεις εκτέλεσης από δημόσιους συμβαλλόμενους της ΕΡΑ, εκτός από ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις.

Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων συμβουλεύει να αναβάλονται τις επισκέψεις τους σε γραφείο της ΕΡΑ μέχρι να σταματήσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας έως τότε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται στη   διεύθυνση https://inetdec.nra.bg/   με προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (PIC) ή ηλεκτρονική υπογραφή. Οι δομές των ΕΡΑ συνεχίζουν να λειτουργούν και παρέχουν διοικητική εξυπηρέτηση με πρόσθετα μέτρα για την προστασία και μόνιμη απολύμανση των χώρων. Πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε επίσης να λάβετε από τον τηλεφωνικό αριθμό πληροφοριών της ΕΡΑ – 0700 18 700 από τις 8.30 π.μ. έως τις 6.00 το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών θεμάτων για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

———————————-
H εταιρία EPIDOSIS βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Για οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις υπεύθυνα και έγκαιρα θα σας ενημερώσει.
EPIDOSIS – Expand Your Business#EpidosisExpandYourBusiness

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: