Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

e-ΕΦΚΑ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών

Εκδόθηκε η αρ. 26/2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/12/5/2016) και των οριζόμενων στην ΚΥΑ αρ. Φ.80000/οικ.21628/936 (Β΄1721/18/5/2017), εκδόθηκε η αρ. 3/2018 εγκύκλιος της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιώντας τις διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017. Ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών, γνωστοποιώντας στους ασφαλισμένους το νέο καθεστώς και παρέχοντας την δυνατότητά τους για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Επιπλέον, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4670/2020, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 4387/2016, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού εισφοράς προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, από 1.1.2020, σε συνάρτηση με την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑμε σκοπό τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και την επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, και αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών».

Με την εγκύκλιο 26 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι λειτουργικές προδιαγραφές και η διαδικασία αξιοποίησής της από ασφαλισμένους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού (Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι – Αγρότες), έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο οδηγία 3/2018 του e-ΕΦΚΑ. Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και επιπλέον τις κάτωθι λειτουργικές δυνατότητες:

  • Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
  • Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
  • Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.
  • Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).
  • Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.α)

 

Δείτε την Εγκύκλιο 26 εδώ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική