Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Δημιούργησε το δικό σου business plan!

Δημιούργησε το δικό σου business plan!

H νέα χρονιά φέρνει νέα σχέδια! Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται της υλοποίησης της και της έναρξης των δραστηριοτήτων μιας νέας επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα,  πρόκειται για ένα εργαλείο μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να πείσει τους υποψήφιους χρηματοδότες για την επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζει και για την αγορά στην οποία στοχεύει. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί συνήθως την «εικόνα» της επιχείρησης, ενώ η δημιουργία ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία, ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι πρέπει να ανανεώνονται με τον καιρό καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση καθώς και η οικονομία της χώρας που δραστηριοποιείται αλλάζουν συνεχώς.

Στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η συνολική και συγκροτημένη καταγραφή και αποτύπωση του σχεδιασμού της επιχείρησης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γενικότεροι στρατηγικοί του στόχοι. Οι κυριότεροι άξονες και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης έχουν δομηθεί κάτω από τις ακόλουθες 4 ενότητες:

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών και αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
 • Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός – βελτίωση λειτουργικότητας
 • Βελτίωση χρηματοοικονομικής κατάστασης

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Συμβάλλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
 • Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Παρέχει ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές
 • Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης
 • Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται
 • Θεωρείται πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών
 • Δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης
 • Αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα η πορεία της επιχείρησης.

Ειδικά για εσάς, η EPIDOSIS παρέχει ένα εξατομικευμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα προσδιορίζει τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σας.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε επάξια στις απαιτήσεις σας, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα είναι σαφές και κατανοητό, ρεαλιστικό, ως προς τους στόχους που θέτει, πραγματοποιήσιμο, αληθές και ακριβές ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί, και τέλος, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Έτσι, μέσα από τη διαδικασία σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου θα είστε σε θέση και εσείς να επαναξιολογήσετε την ιδέα σας και να κατορθώσετε να επιφέρετε τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να καταστεί εμπορικά υλοποιήσιμη.

Για το λόγο αυτό, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια ζώσης στα γραφεία μας (Θεσσαλονίκη-Αθήνα) για να αναλύσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο και να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό