Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Διαβάστε το Scientific Paper της EPIDOSIS για τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό και γλίτωσε φόρους!

Το συνεχές εξελισσόμενο τοπίο του φοροσχεδιασμού και του οικονομικού περιβάλλοντος, έχει φέρει σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Στη νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από την ταχεία τεχνολογική πρόοδο, την αυξημένη παγκοσμιοποίηση και τη δυναμική εξέλιξη των φορολογικών κανονισμών, η αποτελεσματική φορολογική στρατηγική και η συμβουλευτική είναι κρίσιμες.

Σε αυτή την έρευνα, αρχικά αναλύουμε τη συμβολή της φορολογικής στρατηγικής και της συμβουλευτικής, τονίζουμε τις αλλαγές που έχουν εισέλθει στο σύγχρονο περιβάλλον, και παραθέτουμε τη μεθοδολογία της έρευνας. Στη συνέχεια, το πεδίο της έρευνας μας επικεντρώνεται σχετικά με το Φοροσχεδιασμό και την Επιχειρηματική Επιτυχία στο Σύγχρονο Ρευστό Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον. Τέλος, εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση του φορολογικού σχεδιασμού.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική