Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων συνολικού ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην παροχή εγγυήσεων από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η προσβασιμότητα σε μικρό πιστώσεις για την στήριξη υφιστάμενων, νεοσύστατων, και start up νεοφυών και καινοτόμων πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
Πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς την λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων καθώς το ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων δύναται να καλύψει το 80% των εγγυήσεων της χρηματοδότησης.
Το μέγεθος της κάθε επιχείρησης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους 10 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και  ο κύκλος εργασιών να ανέρχεται μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την χρήση της χρηματοδότησης μπορούν να αφορούν την αγορά υλικών εμπορευμάτων πληρωμή της μισθοδοσίας των ενοικίων της επιχείρησης καθώς και των λογαριασμών ΔΕΚΟ, όπως επίσης και πάγιο εξοπλισμό ή ανακαίνιση – επισκευή της επαγγελματικής στέγης.
 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης καλύπτει τις 50.000 € και η αποπληρωμή του μπορεί να οριστεί από 3 έως 72 μήνες (με περίοδο χάριτος 6 μήνες). Η λήψη του ποσού μπορεί να ολοκληρωθεί εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική