Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Τι είναι ο Ν.4935/2022 και τι ακριβώς σημαίνει για το επιχειρείν στη Χώρα μας;

Αν εξετάσει κάποιος τα χαρακτηριστικά της οικονομίας της Χώρας μας, θα δει ότι το κύριο εξ αυτών είναι η ύπαρξη πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή ακόμα και παρεμφερών δραστηριοτήτων ενός επιχειρηματία σε περισσότερες μικρότερες επιχειρήσεις. Πλέον το Υπουργείο έχει αποφασίσει να λειτουργήσει πιο δυναμικά, δίνοντας υψηλότερα κίνητρα τα οποία και απευθύνονται στη μεγαλύτερη μερίδα πλέον του επιχειρηματικού κόσμου.

Πλέον το Υπουργείο έχει αποφασίσει να λειτουργήσει πιο δυναμικά, δίνοντας υψηλότερα κίνητρα τα οποία και απευθύνονται στη μεγαλύτερη μερίδα πλέον του επιχειρηματικού κόσμου.

Κίνητρα τα οποία όπως θα δούμε και παρακάτω είναι σημαντικά και ενδεχομένως να λειτουργούν λυτρωτικά για μια μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  • Ατομικές Επιχειρήσεις μεμονωμένα οι οποίες θα μετασχηματιστούν
  • Πολλές Ατομικές οι οποίες θα ιδρύσουν ένα νέο Νομικό Πρόσωπο μετά την συγχώνευση.

Πλεονεκτήματα Μετατροπής σε Νομικό Πρόσωπο

  1. Απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος.
  2. Διάρκεια απαλλαγής έως 9 φορολογικά έτη
  3. Το ποσό της απαλλαγής δεν μπορεί να ξεπερνά το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ.
  4. Δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ υπέρ της νέας εταιρίας όλες οι διοικητικές άδειες ακόμα κι αυτές που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά για την Ατομική
  5. Μεταφορά στη νέα εταιρία όλων των δικαιωμάτων καιτων απαιτήσεων που έχει κατοχυρώσει η Ατομική σε Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς Φορείς
  6. Απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήμου, φόρου εισοδήματος υπεραξίας, και συναφείς φορολογικές απαλλαγές.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική